Mission Innovation ble lansert i 2015 av Energiministrene i 22 land pluss EU.  Målet er å akselerere innovasjonstakten globalt innenfor miljøvennlig energi gjennom å doble den offentlige finansieringen av FoU fra 2015 nivået innen 2020.

Smartgrids er pekt ut som en av syv globale innovasjons-utfordringer  — Mission Innovation Challenge no 1: Smartgrids. Rett før jul ble det levert en «Country Report» hvor Norge er med. Kina, Italia og India har ledet arbeidet. For Norges del er input gitt av Forskningsrådet med støtte fra Smartgridsenteret. I kap. om Norge omtales bl.a. Smartgridsenteret, FME CINELDI, Smartgridlaben og de andre som er med i «Demo Norge paraplyen». Se. s. 87-95.

Trykk på lenkene under for mer informasjon:
Mission Innovation
Mission Innovation: Country Report on Smart Grids