Minikonferanse om Demand Side Management i Bergen

Se program

I tilknytning til Det internasjonale energibyrået (IEA) sitt teknologiprogram Demand Side Management (DSM), så arrangeres det en minikonferanse med formål å få til utveksling av kunnskap og annen interaksjon mellom IEA DSM-programmet og relevante norske aktører.

Minikonferansen arrangeres i Bergen den 16. april.

Sted: Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, Bergen
Tidspunkt: Mandag 16. april 2018, 09:00 ‐ 15:30
Registreringsfrist: Fredag 14. april
Kostnad: Gratis

Hva er DSM?

DSM forstås i denne konteksten primært som tiltak «bak strømmåleren» som involverer sluttbrukere og andre aktører (produkt-/tjenestetilbydere) som kan bidra til effektive lastreduserende tiltak hos sluttbruker.

Hvem ønsker vi å nå?

Målgruppen for DSM-dagen er energi-/nettselskaper, markedsaktører innen smarte energiløsninger, kunnskapsprodusenter innen energiatferd/lastproblematikk, og selvsagt andre med en mer generell interesse for framtidas energiløsninger.

Påmelding