Intensjonsavtalen, som ble signert fredag 31. oktober 2014, betyr at Lyse Elnett skal teste ut teknologi fra ABB som gir nettselskapet en oversikt i sanntid over tilstanden i den delen av nettet som er nærmest forbrukeren.

– Nå kan vi få anledning til å teste ut vår smartgrid-teknologi i større skala enn tidligere, noe som gjør dette samarbeidet nyttig og fremtidsrettet. At vi får med oss et ledende nettselskap som Lyse Elnett, viser at de har troen på teknologien vår og ønsker å utnytte de fordelene smartgrid-teknologi gir i distribusjonsnettet, sier direktør for divisjon Power Products i ABB, Gøran Salomonsen.

Smartgrid er en betegnelse på kraftnett som blir mer intelligente takket være instrumentering og kommunikasjonsteknologi. Dette gjør feilsøking og feilretting mye enklere. Driftssentralen til Lyse Elnett i Sandnes er allerede utrustet med kontrollteknologi fra ABB-selskapet Ventyx og dermed klar til å overvåke og fjernstyre nettstasjoner og andre objekter i distribusjonsnettet.

– Dersom alle brikker faller på plass, får vi muligheten til å realisere det mest omfattende pilotprosjektet på distribusjonsnivå for ABBs smartgrid-teknologi i verden. ABB og Lyse Elnett har et langt og godt kunde-leverandørforhold, og vi har store forventninger til hva selskapene kan utrette sammen innen teknologiutvikling, sier Smart Grid Manager i ABB, Stian Reite.

Nettstasjoner i distribusjonsnettet fordeler strømmen inn til boliger og næringsbygg og er viktige fordi de inneholder bryteranlegg som bidrar til å opprettholde kraftforsyningen og beskytte mennesker og materiell mot feil i nettet. Lyse Elnett og ABB vil søke om støtte fra Enova når selskapene skal samarbeide om konkrete smartgrid-prosjekter i Stavanger-regionen.

– Et smartere strømnett er en viktig del av løsningen på fremtidens energiutfordringer. Lyse Elnett ønsker å ta i bruk ny teknologi som gir bedre leveringssikkerhet for våre kunder i et større omfang enn tidligere. Vi ser fram til å samarbeide med ABB om dette, sier administrerende direktør Torbjørn Johnsen i Lyse Elnett.

Torbjørn Johnsen og Åshild Helland fra Lyse Elnet og Stian Reite fra ABB (i midten). Foto: ABB