Tid: 10. og 11. november 2015
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Påmelding: https://response.questback.com/norsis/Kraft_IS_2015

Kraft IS 2015 vil ha hovedfokus på automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer. Det deltar foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både SCADA, AMS og Smartgrid. Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, beredskap og opplæring.

 

Foreløpig program Kraft-IS 2015

Tirsdag 10. November:

09:00-10:00 Registrering/kaffe

10:00-10:45 Cybertrusselen og verdiskaping v/Roger Johnsen, Administrerende direktør NorSIS

10:45-11:30 Information Security in the Energy Sector v/Patrick Miller, The National Energy Sector Cyber Security Organization (NESCO)

11:30-12:15 Trusselbilde v/Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

12:15-13:15 Lunsj

13:15-14:00 Hvordan hacke scada systemer. Live demo v/Christian Sandberg, Check Point

14:00-14:45 Eidsiva´s erfaringer ved bruk av IDS (SNORT) v/Eidsiva

14:45-15:00 Pause

15:00-15:45 Informasjonssikkerhetsutfordringer i vannforsyningen v/Lars Hem, Vann- og avløpsetaten Oslo Kommune

15:45-16:30 Personvern vs nye tjenester i kraftbransjen v/Atle Årnes, fagdirektør teknologi, Datatilsynet

19:00- Middag

 

Onsdag 11. November:

09:00-09:45 Kraftsensitiv informasjon og bruk av skytjenester v/Braadland-prosjektet

09:45-10:30 Nytt fra NVE v/Frank Skapalen, Seniorrådgiver NVE

10:30-10:45 Pause

10:45-11:30«Krav eller samspill? Nkoms tilnærming til et trusselbilde i forandring»v/ Frank Stien, NkomCSIRT

11:30-12:15 Cybersikkerhet for kraftbransjen – morgendagens løsninger v/Sofie Nystrøm, direktør CCIS

12:15-13:00 Sikkerhets arkitektur i driftskontrollsystemet

13:00- Lunsj

 

Programmet oppdateres fortløpende her:

https://norsis.no/arrangementer/kraft-is-2015/

 

Praktisk informasjon

Priser
Konferansen inkluderer alle måltider og overnatting

  • Hele konferansen kr 6.700,- eks mva.·
  • En dag (kun dagtid) kr 3.300,- eks mva.·
  • Dag 1 med middag kr 4.300,- eks mva.

 

Påmelding
Påmelding: https://response.questback.com/norsis/Kraft_IS_2015
Noter på påmeldingen eventuelle allergier, spesielle behov knyttet til overnatting el.

 

Kontaktperson
Har du spørsmål kontakt:
Vidar Sandland, vidar@norsis.no, tlf 95157067