Fredrikstad Energi er godt i gang med å utvikle en ny driftssentral. Vegg i vegg med sentralen er det etablert et rom som viser mange av de samme systemene som i sentralen, men hvor formålet er at man skal kunne jobbe med utvikling, test og demonstrasjon og forskning. I «utviklingsrommet» er det to operatørplasser i parallell med de tre inne i selve driftssentralen. Det kan nyttiggjøre seg data og sanntidsdata fra driften for forskjellige FoU-formål i et virtuelt system.

– Vidar Kristoffersen hos Fredrikstad Energi Nett som også er prosjektleder i demoprosjektet Smart Energi Hvaler, sier at de som jobber med test og utvikling også vil få lettere tilgang på innspill fra driftspersonellet om hvor skoen trykker.

– En slik arena vil bli et potent virkemiddel for å teste ut ideer og konsepter og demonstrere funksjonalitet, noe som korter ned veien fra forskning og utvikling til implementering, sier senterleder Grete Coldevin i Smartgridsenteret.

Et fyrtårn

FEAS ser også muligheter for at master- og doktorgradsstudenter utfører oppgaver i «Utviklingsrommet». Slik vil den nye driftssentralen totalt sett bli et «fyrtårn» for tilsvarende operatørsentraler i Norge.

Smartgridsenteret peker på viktigheten av å formidle erfaringer fra driften av sentralen for forskning og utviklingsformål. – Vi ser fram til et innlegg om dette på neste års Smartgridkonferanse, sier Coldevin.

SC02435-Østgaard-W

Lars Christian Østgaard er tilknyttet konsulentselskapet Maik, og kommer til å bruke FoU-fasilitetene i sin bacheloroppgave. Foto: Atle Abelsen

 

Nyttiggjør seg et bredere spekter av informasjon

Med den nye driftssentralen vil Fredrikstad Energi Nett kunne nyttiggjøre seg all informasjonen fra de nye, smarte AMS-målerne som deres 90.000 kunder skal få installert i løpet av de neste par årene. Det vil også komme mye ny informasjon og meldinger fra smartgridutstyr i distribusjonsnettet.

I tillegg kan de også hente inn kommersiell informasjon, som værdata og lyndata, samt meldinger fra sosiale medier om observasjoner på hendelser som kan være nyttige. Systemet for dette er operativt. Det jobbes nå med å lage de nødvendige koblingene mot data fra nettinformasjonssystemet og netbas. Sju operatører vil ha sin arbeidsplass i den moderne, 180 kvadratmeter store integrerte nett- og AMS-sentralen.

– Sammen med partnerne våre, utvikler vi nye systemer og konsepter for hvordan man drifter og overvåker hele nettet, fra nettselskapet og det overliggende regionalnettet, helt ned til distribusjonsnettet og lavspentnettet og ut til kundenes AMS-målere, sier administrerende direktør Eilert Henriksen hos Fredrikstad Energi Nett AS.

På vei mot framtidens integrerte operasjoner?

Det hviler store perspektiver over et slikt moderne driftssentralkonsept. Ikke bare vil det kunne ivareta tradisjonelle rutiner og oppgaver fra konvensjonell nettdrift. Dersom nettselskapene ønsker det, vil flere driftssentraler over hele landet kunne kople seg sammen og få distribuerte sentraler i integrerte operasjoner. Dermed kan de øke både forsyningssikkerheten, styringskapasiteten i prekære situasjoner og hvert enkelt selskap vil kunne spare ressurser.