Kjell Sand, som er professor ved NTNU og fagansvarlig hos Smartgridsenteret, ble tildelt IEC 1906 Award under NEKs årsmøte 23. mai. Han har gjennom mange år vært medlem i og ledet, NK 8 – Overførings- og distribusjonssystemer. Dette arbeidet har medført langvarig og betydelig internasjonalt bidrag gjennom IEC TC.

I tildelingen skriver IEC:

“In recognition of his valuable technical contribution to several TC 8 projects and specifically for his action to increase awareness of the system approach in TC 8.”

Prisen ble utdelt av NEKs styreleder Trond Sollie under årsmøtemiddagen.

 

Kjell Sand er også aktiv i følgende komiteer:

  • IEC/SyC Smart Energy/WG 5 –  Methodology and Tools
  • IEC/SyC Smart Energy/WG 6 –   Generic Smart Grid Requirements
  • CLC/TC 8X/WG 01 – Physical characteristics of electrical energy
  • CLC/TC 8X/WG 05 – Smart grid requirements
  • CEN/CLC/ETSI SEG-CG/WGSP – CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart Energy Grids – WG Sustainable Processes

 

Se også: IEC 1906 Award: About

Se også: IEC – TC 8 Dashboard