Invitasjon fra Institutt for Telematikk for vår 2015