EDSO_logo-e1465466531978Begge selskapene bringer årevis med erfaring på sine respektive fagfelt inn i samarbeidet. Målet med samarbeidet er å bidra på et politisk nivå med kunnskapen rundt cybersikkerhet for å hjelpe hverandre i arbeidsgrupper og komiteer samt øke delingen av informasjon mellom medlemmene i de forskjellige nettverkene.

Et trygt og sikkert elektrisk nett er viktig for den europeiske økonomien. Dette samarbeidet er svært viktig da man ser at ettersom distribuert produksjon, smarte målere og digitalisering øker i omfang, kommer cybersikkerhet til å bli en stadig viktigere del av det smarte nettet.

 
Du kan lese hele den opprinnelige saken her.