Saken er hentet fra Powels hjemmesider, og ble opprinnelig publisert 31.10.2017

Nettselskapene i Nettalliansen ser behov for en mer effektiv drift og overvåking av strømnettet, og har initiert et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Powel AS. Målet er å realisere en sterk storskalaeffektivitet ved digital samhandling mellom de 46 små og mellomstore nettselskapene i alliansen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Skattefunn har godkjent et FoU-prosjekt for Nettalliansens 46 eierselskap, hvor det skal undersøkes hvordan digital overvåking, sensorer og AMS kan føre til mer effektiv drift og overvåkning av strømnettet. Utstrakt bruk av digitalisering og automatiserte prosesser skal i tillegg til storskalaeffektivitet gi reduserte kostnader og bedre tjenesteleveranser.

Dagens situasjon

I dag vet som regel ikke nettselskapene hvor feilen ligger før de fysisk reiser ut til nettstasjonen.  Ved å plassere sensorer ute i nettstasjonen og gjøre en smart behandling av dataene, reduseres behovet for inspeksjoner og levetiden for nettstasjonen øker.

De siste 5 årene har trenden vært at de store nettselskapene har vist til bedre effektivitet enn de små og mellomstore, og i følge Torgeir Brovold, administrerende direktør i Nettalliansen, vil innovasjonsprosjektet bidra til at nettselskapene i Nettalliansen kan være minst like effektive som de store aktørene.

– Det skal vi gjøre blant annet ved å undersøke hvordan kombinasjonen av proaktiv overvåkning, sensorer og AMS kan føre til bedre beslutningsgrunnlag og en mer effektiv nettdrift, sier administrerende direktør i Nettalliansen, Torgeir Brovold.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Powel AS.

– Det er kjempespennende at Nettalliansen ønsker å utfordre dagens prosesser ved å ta i bruk og utnytte teknologi på nye måter. Samlet sett har Nettalliansen en størrelse som gjør det mulig å oppnå svært spennende utnyttelse av potensiale som ligger i mobilitet, automatisering og kunstig intelligens, sier Kjetil Storset, Executive Vice President i Powel AS.

Prototype på trappene

Sammen med en strategi for digitalisering, skal det lages en prototype på et IT-verktøy som gjør det mulig for mindre nettselskap å samarbeide for å få storskalafordeler i drift og vedlikehold. Digitalisert samhandling skal gi verdi ved å benytte informasjon fra proaktiv overvåking, sensorer og AMS-målerne. Før prototypen utvikles skal det etableres en IT-infrastruktur som gjør det mulig å innhente digital informasjon fra målerinstrumentering i nettstasjoner og andre nettkomponenter, sammen med historikk og fagdata fra andre systemer. Infrastrukturen skal være tilpasset en skybasert løsning som gjør det mulig for alle eierselskap å verifisere prototypen.

Svorka og Hålogaland først ut med pilot

Det skal lages en pilot for nettområdene Svorka i vest og Hålogaland i nord. Her skal det kartlegges hvordan informasjon fra AMS målere, installerte sensorer og andre kilder, i kombinasjon med regelsett og automatiserte prosesser, kan anvendes for å redusere feilrettingstid og manuell tidsbruk for hendelseshåndtering. Visualisering av analyseresultater skal etableres og metodikk for deling av analyserapporter skal implementeres på tvers av arbeidsressurser og nettselskap.

Målsetning

Nettalliansen sin forventing til innovasjonsprosjektet er en mer effektiv drift og overvåking av strømnettet for hvert enkelt eierselskap i Nettalliansen. Målet er at prototypen skal dokumentere 30-40% effektivisering sammenlignet med eksisterende beslutningsprosesser. IT-verktøyet som utvikles skal gjennom samhandling bidra til at nettselskapet prioriterer vedlikehold til riktig tid for å minimere driftsavbrudd.

For mer informasjon, kontakt:

Nettalliansen ASHåkon Solvik, Prosjektleder, (+47) 906 66 800
Powel ASSjur Messel Nafstad, Prosjektleder,  (+47) 911 61 016

 

Om Nettalliansen
Nettalliansen AS er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore nettselskap i Norge. Nettalliansen ivaretar eierselskapenes interesser, gjennom å etablere konkurransedyktige og attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. Nettalliansen har for tiden 49 selskap på eiersiden, med til sammen over 300.000 nettkunder. Økt kostnadseffektivitet er hovedmålsettingen, og skalafordeler, samhandling og innovasjon er de fokusområdene som i størst grad skal bidra til dette.

Om Powel
Powel AS leverer forretningskritiske programvareløsninger og tilknyttede tjenester til energiselskap, offentlige virksomheter og anleggsektoren. Innen energisektoren utvikler Powel programvare for forvaltning og drift av kraftnett, planlegging av vannkraftproduksjon, energihandel og smarte målere. Vi lager løsninger som bedrer arbeidsprosesser og servicekvalitet i tett samarbeid med våre kunder. Powel er et privateid selskap grunnlagt i 1996. Selskapet har i dag 470 ansatte, kontorer i sju land og kunder i 20. Hovedkontoret ligger i Trondheim. For mer informasjon, se www.powel.no