Det var i år rekordmange deltakere, og blant de 100 påmeldte studentene var det studenter fra Energi og Miljø, Kommunikasjonsteknologi, Ingeniørvitenskap og IKT, Informatikk, Industriell økonomi og Kybernetikk. Dette viser at fagfeltet favner bredt og engasjerer flere enn den tradisjonelle elkraftbransjen.
Det ble i løpet av dagen holdt syv hovedinnlegg. Kjell Sand innledet på sitt eget sedvanlige og engasjerende vis tematikken ved å forklare grunnleggende hva Smartgrids egentlig er, og hvorfor det er en greie. Videre ble det holdt innlegg om Big Data, IoT, distribuert produksjon og Blockchain. I samtlige av disse innleggene ble det fokusert på hvordan IKT og elkraft fungerer for å styrke hverandre.

Felles for innleggene var det faktum at en ennå ikke har staket ut kursen for hvordan nettet faktisk kommer til å se ut i fremtiden. Innovasjonstakten er enorm, og det kommer stadig nye teknologier som potensielt kan snu opp-ned på bransjen. Dette fikk vi blant annet høre om i Wilfried Pimentas innlegg om Blockchain. Han fortalte til et spent publikum hvordan man i nær fremtid kan erstatte mye av den fysiske infrastrukturen, i mange bransjer, med digital infrastruktur. Utviklingen av kraftnettet – til det smarte nettet – legger til rette for slik innovasjon og ting som Big Data, Internet of Things, kunstig intelligens og maskinlæring er allerede i bruk hos mange aktører og leverandører.

Den faglige seansen ble avsluttet med en liten meningsmåling blant tilhørerne hvor det blant annet kom fram at salen var særdeles lite kritisk til at nettselskapet får løpende informasjon om strømforbruket til husholdningene. Dette er stikk i strid med det flere eksperter og meningsmålinger blant kunder viser i dag. Om det er fordi studentene nettopp hadde fått se hva slik informasjonsdeling muliggjør, eller om det er fordi de har klokketro på teknologien, vites ikke.

Det var etter et langt og innholdsrikt program en haug sultne studenter og foredragsholdere som fant veien til en fyldig tapas-buffet. Her ble det utvekslet både drikkebonger og nyervervede inntrykk, og forhåpentligvis fikk foredragsholderne et og annet spørsmål å bryne seg på. Flere av studentene sa at de var fornøyde med programmet og dets tverrfaglighet, og de satt pris på å få vite hva som skjer med bransjen de forhåpentligvis skal inn i etter studiene.

 

Presentasjonene som ble holdt vil publiseres på hjemmesidene snarlig.

Se også: Informasjon og program for Smartgrid-dagen 2017.