IEA PVPS er et av samarbeidsprosjektene innen forskning og utvikling i IEA. Siden oppstarten i 1993 har partnerne i prosjektet utført en rekke samarbeidsprosjekter innen omgjøring av solenergi til elektrisitet. Den nyeste rapporten er den fjerde i rekken, og er i hovedsak estimater basert på undersøkelser gjort i landene som er med på prosjektet. Denne rapporten danner grunnlaget til en ny rapport som kommer i september, der deltakerlandene har sendt inn de faktiske tallene for utviklingen.

Solcellemarkedet er i en rivende utvikling, og rapporten forteller oss at det nå er over 277 GW installert solkraft globalt (ca. 1,3% av det totale elektrisitetsbehovet), hvorav 50 av disse ble installert i 2015.

For mer informasjon og nedlasting av fullstendig rapport, les mer på IEA PVPS nettsider.