I september er tida igjen inne for den årlige Smartgridkonferansen. Det nasjonale smartgridsenteret, Energi Norge og Innovasjon Norge står bak arrangementet i fellesskap. Konferansen vil bli holdt på Britannia hotell.

Årets konferanse har et fullspekket program og dagen er inndelt i to sesjoner:

Jan Onarheim2Første sesjon vil ha et overordnet nivå, hvor politikk og rammebetingelser står sentralt. Per Sanderud (NVE), Gunn Ovesen (Innovasjon Norge), Nils Kristian Nakstad (Enova) og Erling Sande (leder av Stortingets Energi- og miljøkomité) kommer vil foredra i denne sesjonen. Foredragsholderne vil blant annet snakke om politikk, regulering nasjonalt og internasjonalt, rammebetingelser og virkemidler. Kjell Sand vil ha et innlegg om smartgridstrategi. I tillegg vil Enova snakke om hvordan de kan bidra til utviklingen av framtidas energisystem, sier Jan Onarheim – leder for programkomiteen.

Andre sesjon vil ha et mer praktisk fokus. Her vil man ta for seg status og erfaringer fra de ulike demoprosjektene innen smartgrid. Hvilke resultater man har så langt fra disse prosjektene, som skal gi en nasjonal nytteverdi, vil bli gjennomgått. Erfaringer fra Demo Steinkjer, Smart Energi Hvaler og Demo Lyse vil bli framlagt. Dag Eirik Nordgård vil holde en statusoppdatering i forhold til DeVid-prosjektet. Fra Statnett kommer dessuten forskningsdirektør Jan Gjerde for å fortelle om planer og visjoner for Smart Grid Pilot i Nord. Fra NTNU vil Olav Fosso orientere om et nytt EVU-kurs som skal avholdes i høst.

Smartgridkonferansen er en tverrfaglig møteplass, et årlig arrangement. Konferansen er en viktig, Fredrik Christensen NTNUsamlende arena for ulike interessenter innenfor smartgridtematikk i Norge. Smartgridsenteret skal bidra til et felles nasjonalt løft innen smartgrid, og konferansen er i så måte et viktig bidrag til dette. Fjorårets konferanse var svært vellykket med mer enn 100 deltakere. I år videreutvikler vi denne denne tverrfaglige arenaen, og håper at minst like mange deltar, sier Fredrik Christensen – sekretær for programkomiteen.

Les mer , og meld deg på her: http://www.energinorge.no/nett/smartgridkonferansen-article9375-244.html

Smartgrid™ EnergiNorge_200  Innovasjon Norge