Grete Håkonsen Coldevin blir ny senterleder. Foto: Sverre Chr. Jarild

Grete Håkonsen Coldevin blir ny senterleder. Foto: Sverre Chr. Jarild

‒ Det er spennende å komme inn i Smartgridsenteret nå som det er vel etablert og klar til å utvikles videre. Jeg ser på smartgrid som et særlig interessant område innenfor fremtidens energisystem der utviklingsfaktorene er både tekniske, markedsmessige og samfunnsmessige, sier Coldevin.

Coldevin er maskiningeniør fra industriell økonomi på NTNU i 1996, og har i hele sin karriere vært opptatt av innovasjonsprosesser og forholdet mellom teknologi og samfunn. I mange år jobbet hun i SINTEF med oppdragsforskning innenfor teknologiledelse, blant annet i IKT- og energibedrifter. I 2010 begynte hun i Forskningsrådets energiavdeling der hun hadde ansvar for en portefølje av fornybar energiprosjekter i RENERGI-programmet. Hun fulgte også opp flere av forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) og bidro med rådgivning i forskningsstrategiske spørsmål til Olje- og energidepartementet og ENERGIX-programmet som har fulgt RENERGI.

Som leder av Smartgridsenteret vil Coldevin opprettholde et nasjonalt fokus i utviklingen av smarte nett.

‒ Senteret skal være en fellesarena for miljøene i Halden, Trondheim, Narvik og Stavanger, sier hun.

Smartgridsenteret er finansiert av en rekke medlemsbedrifter som betaler en årlig kontingent.  Et senterets hovedformål er å bidra til at disse medlemsbedriftene får viktig kompetanse som sikrer fremtidig konkurransekraft.

‒ Jeg ønsker å ha bred kontakt med medlemsbedriftene og de faglige partnerne for å opprettholde engasjementet og definere felles interesser innenfor senterets kjerneaktiviteter, sier Coldevin som legger opp til en omfattende besøksrunde etter at hun har tiltrådt 7. mai.

‒ En rollemodell

Styrelederen i Norwegian Smart Grid Centre, Per Bakseter, er svært fornøyd med å få inn Grete Håkonsen Coldevin.

‒ Etter skarp konkurranse valgte vi Grete på bakgrunn av hennes erfaring og personlige egenskaper. En av hovedmålsettingene for de kommende årene er å etablere Norwegian Smart Grid Centre som et FME. Gretes bakgrunn er perfekt for denne oppgaven, sier han.

‒ Gretes personlige egenskaper blir viktige i rollen som nettverksbygger mellom forskning, myndigheter og næringsliv. Vi tror hun blir en rollemodell for kvinner i energibransjen, sier Bakseter, som til daglig prosjektleder i NCE Smart i Halden.

NTNU neste

Dagens senterleder Jan Onarheim går tilbake til oppgaver ved rektors stab ved NTNU der han blant annet skal få fart på entreprenørskap blant studenter innenfor energi og miljø.

‒ Jan Onarheim har gjort en fantastisk jobb med å etablere Norwegian Smart Grid Centre. Han har skapt et landslag innenfor smartgrid, men har valgt å gå tilbake til NTNU, sier Bakseter.