Videreformidlet informasjon fra Institutt for Elektroniske Systemer (IES):

Til våre samarbeidende miljøer,

Vi har startet den årlige innsamlingen av forslag til prosjektoppgaver ved vårt institutt. Som vanlig går vi også i år ut til våre eksterne samarbeidende miljøer.

Studentene skal i 9. semester velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 4 hovedprofiler. Studentene skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai med innlevering innen 19. desember.

Studentene kan bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2018. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Forslag til prosjektoppgaver rettes direkte til aktuell faglærer, se vedlagte oversikt over faglærere ved IES. Faglærer godkjenner aktuelle oppgaver og gjør dem kjent for studentene.

Frist for å komme med forslag: Fredag 31. mars.

Se mer info om instituttet på: http://www.ntnu.no/ies.

Vennlig hilsen,
Kirsti Klemetsaune
Førstekonsulent
NTNU
Institutt for elektroniske systemer
Tlf.: 73594400