Innovasjon Norge og Forskningrådet er nå i ferd med å etablere Norwegian Energy Collaboratorium (NEC), et fagnettverk mellom norske selskap og institusjoner innen energisektoren i Asia.
Singapore har store ambisjoner og en massiv satsning på smartgrid og energi gjennom sitt Smart Nation initiativ: http://www.smartnation.sg/, og jobber aktivt for å tiltrekke seg verdensledende teknologi gjennom forsknings- og kommersielle samarbeid.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet jobber derfor også aktivt for å koble norske interessenter mot markedsmulighetene i Singapore og andre steder i regionen (India, Indonesia, Vietnam..).
NEC medlemmer som eSmart Systems, Eltek, DNV GL er eksempler på selskap som jobber aktivt mot dette segmentet. Innovasjon Norge ønsker øke aktiviteten for å assistere norske selskap og institusjoner til å komme inn på markedene her. NEC er et viktig instrument i så måte.

NEC arrangerer sammen med Energy Research Institute på Nanyang Technological University (ERI@N) en forskningsworkshop den 19-22 februar med fokus på forsknings- og kommersielt samarbeid i Norge-Singapore aksen. Se invitasjonen for mer informasjon om workshopen (NB: Utkast, kan endres).
Hensikten er å bygge videre på etablerte samarbeid og etablere nye relasjoner. Energibedrifter trekkes inn for å få et tydelig fokus på forretningsmuligheter.

Kontaktperson for arrangementet er Per Christer Lund (Per.Christer.Lund@innovasjonnorge.no)

 

Se også: Energy Research Institute @ NTU Overview – «ERI@N»