Institutt for elkraftteknikk ved NTNU Trondheim har en nyopprettet, fast stilling som innovasjonsleder knyttet til strategisk satsning innen tematikken Digital elektrisk energi, med ansvar for å styrke innovasjonsvirksomheten. Instituttet har generelt et stort potensiale for nyskapning og innovasjon som følge av vår forskningsvirksomhet, og innovasjonslederen vil få ansvar for en systematisk oppfølging av mulighetene som derved fins, i samarbeid med forskningsmiljøene. Dette er forventet å resultere i at en større del av potensialet tas ut i faktisk nyskapning og omstilling.

Link til kunngjøringstekst(foreløpig utkast)