NTNU-kurset Fremtidens Elektriske Energisystem vil lære deltakerne om mulighetene smartgrid gir for en mer effektiv utnyttelse av nettet, med tanke på både forbruk og produksjon. Målsetningen er å avklare begreper samt gi oversikt og innføring i muligheter og problemstillinger ved denne type teknologier.

Rolf Michelsen har nesten 40 års bransjeerfaring, sist som Nettdirektør i TrønderEnergi. Han syns det har vært spennende å få være med på utvikle det nye smartgridstudiet.

Rolf Michelsen– Det er mange spørsmålstegn rundt alle mulighetene som oppstår knyttet til smartgrid. Kurset er en veldig god sjanse til å oppdatere seg på alt som skjer innen dette feltet, sier Michelsen.

Noen av temaene som vil kurset tar for seg er:

  • Terminologi og oversikt over hva Smartgrid er
  • Systempåvirkninger relatert til nett, produksjon og kraftmarked
  • Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av AMS og smart strøm
  • Informasjons- og personsikkerhet relatert til innsamling og lagring av kundedata
  • Kommunikasjon
  • Standardisering

Det er professorOlav Bjarte Fosso, ved Institutt for elkraftteknikk på NTNU, og seniorforsker Kjell Sand ved SINTEF energi, som er faglig ansvarlig for studiet.


Ulike fagfelt møtes

I utgangspunktet er målgruppen sivilingeniør og ingeniør innen elektroteknikk, IKT og telekommunikasjon, spesielt fra energibransjen. Men arbeidserfaring teller og søkere som ikke er ingeniører vil vurderes. For studenter som ikke har elektroteknisk bakgrunn, vil det bli lagt inn en ekstra bolk i kurset med grunnleggende innføring i dette. Å ha en bredt sammensatt gruppe med studenter, der mange ulike selskap er representert, gir et mangfold som vil være viktig og givende.

Kurset kjøres på masternivå, og teller 25 prosent av et vanlig semester. Kursavgiften er satt til 25 000 kroner, og inkluderer lunsjer i tilknytting til samlingene, samt en felles middag.

– Siden kurset er beregnet på folk som er i jobb, vil forelesningene holdes gjennom to komprimerte samlinger, mandag til torsdag. Den første holdes i slutten av oktober, den andre i midten av november. Mellom disse skal studentene skrive en prosjektoppgave, fortrinnsvis relatert til aktuelle problemstillinger i eget selskap.  Så avsluttes det hele med skriftlig  hjemmeeksamen i desember, sier Michelsen og tilføyer: – Vi ønsker en ikke alt for stor gruppe, og har derfor satt et tak på 25 studenter. Disse vil få god oppfølging.

Nå i juni, da kursplanen var klar, har den blitt tilgjengelig på hjemmesidene til NTNU. I tillegg har det blitt sendt ut informasjon om studiet på epost til aktuelle bransjeaktører. Michelsen har selv informert en rekke kontakter om kurset.

– Mange har respondert og vært nysgjerrige i forhold til studiet. Mitt inntrykk er at mange i bransjen har jaktet på en slik mulighet, slik at tilbudet nå kommer på riktig tidspunkt, sier Rolf Michelsen.

Søknadsfristen for etterutdanningskurset er 10. september.

Les mer om studiet på: http://videre.ntnu.no/link/nv13072