Det nye Connode 4 radio-systemet tillater sømløs IP-basert interoperabilitet og global standardisering for kraftbransjen, som har vært karakterisert ved industrispesifikke protokoller og mangel av reell interoperabilitet.  Demo Steinkjer legger til rette for spennende tester i felten av de nye Connode 4 RF-mesh kommunikasjonsmodulene i en standard modulær strøm-måler.

NTE gjennomfører en av flere Connode 4 uttestinger som nå pågår i samarbeid med flere europeiske kraftselskap og telecom-operatører.  Connode 4 ventes å være tilgjengelig på markedet i slutten av 2013.

Connode 4 representerer et gjennombrudd og er bransjens første programvareplattform som inkluderer IPv6-basert programvarearkitektur.  Den er basert på åpne standarder for m2m applikasjoner generelt, og smarte energi-løsninger spesielt.  Connode 4 er portabel mellom mange kommunikasjonsmedia som f eks 802.15.4g og andre media i IEEE 802-familien, noe som gir brukere fleksibilitet i takt med økede forretningsmessige behov.

«NTE sikter mot en AMI infrastruktur som benytter åpne standarder og utprøvet teknologi.  Sammen med Demo Steinkjer har Connode4 gitt oss muligheten til å utprøve en løsning som tilfredsstiller alle våre krav til en moderne og sikker AMI kommunikasjonsplattform» sier Håvard Valøen i NTE.

 «Faktiske tester i felten viser at både rekkevidde og ytelse er bedre enn tidligere versjoner av Connode radio mesh.  Alle tester er gjennomført med reell «end-to-end» sikkerhet aktivert.  Våre analyser viser at sikkerhetsmodellen som Connode bruker er fremtidsorientert og godt forankret via bruk av IEEE og IETF standarder,» sier Valøen.

Valøen poengterer at bruken av IPv6/6LowPAN gir muligheten for å integrere 3. parts verktøy for enkel overvåking og feilsøk.  «I løpet av våre tester og analyser har det vært en klar fordel at standard Ipv6 og DTLS er brukt.  Vi kan enkelt foreta nedlastinger og verifisere hvordan kommunikasjons- og sikkerhetsprotokollene virker uten å benytte leverandørspesifikke verktøy,» sier han.

 «Alt i alt er både NTE og Connode tilfredse med testen av ny teknologi i vår demo.  Vi ser fram mot ytterligere utprøving av løsningen i vårt «levende laboratorium» i Demo Steinkjer.  Resultatene fra disse testene vil også være av stor interesse for andre kraftselskap som forbereder implementering av AMS,» sier Erik Hatling, Prosjektleder for Demo Steinkjer.