Lyse Elnett har fått 15 millioner kroner i støtte fra Enova til et prosjekt hvor 30 nettstasjoner i Stavanger og Sandnes blir helautomatiske ved hjelp av ny teknologi.

– Det er veldig kjekt at vi med støtte fra Enova kan gå i gang med å bygge framtidens strømnett i vår region. Vi får muligheten til å teste ut nytteverdien av smartgrid-teknologi kombinert med nye automatiske strømmålere hos kundene i et større område, sier avdelingsleder Åshild Helland i Lyse Elnett.

Lyse Elnett har tidligere inngått en intensjonsavtale med ABB om industrielt samarbeid for bruk av Smartgrid-teknologi. Det er ABBs fabrikk for mellomspenningsprodukter i Skien som skal levere de nye «smarte» ringkabelanleggene samt lavspenningstavler og transformatorer, som skal settes inn i nettstasjonene.

Utrustet med den nyeste smartgrid-teknologien kan nettstasjonene overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen til Lyse, som også benytter Scada-løsninger fra ABB. Dette storskala pilotprosjektet er en milepæl for hele kraftbransjen og et godt eksempel på hvordan Enova-støtte utløser investeringer i energieffektiv infrastruktur for fornybar kraft og samtidig bidrar til verdiskaping for norsk industri, sier smartgridansvarlig Stian Reite i ABB.

Mer intelligent strømnett

Smartgrid er betegnelsen på strømnett som er mer «intelligent» fordi det blir tatt i bruk teknologi for instrumentering og kommunikasjon. Det er første gang smartgrid-teknologi blir testet ut i så stor skala i Norge. Det største testområdet er i Stavanger sentrum med 25 nettstasjoner. Nettstasjonene er knutepunkt i distribusjonsnettet som sørger for at strømmen har rett spenningsnivå fram til kunder. I området i Stavanger sentrum er det totalt 1300 kunder. Det er en høy andel næringskunder, hvorav cirka 120 kunder har et forbruk på over 100 000 kWh. Det skal også være et satellittområde i Sandnes med fem nettstasjoner.

Skal oppnå energibesparelser

– Det skal bli både spennende og interessant å følge dette prosjektet. Løsningen kan redusere energitapet i strømnettet betydelig. Skal vi møte fremtidens kraftbehov, er vi avhengige av innovative aktører som går foran – og bidrar til at også strømnettet blir mer energieffektivt. Smartgrid-utviklingen er inne i en fase hvor det er viktig at løsninger demonstreres i større skala for å utvikle metodikk og synliggjøre fordelene med en slik løsning. Vi er glade for at vi med vår investeringsstøtte kan bidra til at nettopp et slikt demonstrasjonsprosjekt blir gjennomført. Erfaringene fra Stavanger vil bidra til at nettselskapene kan ta i bruk denne typen løsninger tidligere enn de ellers ville gjort, sier seniorrådgiver Merete Knain i Enova.

Sanntidsdata for forbruk, effektopper og ledig kapasitet i distribusjonsnettet

I prosjektet vil det være mulig å få ut sanntidsdata som viser forbruk, effekttopper og ledig kapasitet i distribusjonsnettet. Dersom det oppstår en feil i strømnettet i området, vil teknologien i nettstasjonene sørge for automatisk omkobling slik at kundene likevel har strøm. I prosjektet er det også ønskelig å se på løsninger for landstrøm til skip og hvordan et økt antall elbiler og hurtiglading av disse påvirker strømnettet. Et annet tema vil være egenproduksjon av strøm fra solcelle og hvordan batteripakker i kombinasjon med hurtiglagring kan nøytralisere utfordringer knyttet til forbrukstopper. 30 næringskunder blir invitert til å delta i prosjektet.

– Vårt mål og ambisjon er å oppnå energibesparelser dels direkte i strømnettet gjennom for eksempel redusert tap i strømnettet og dels indirekte gjennom å legge til rette for økt samhandling med kunder og anvendelse av ny teknologi for styring av strømforbruk. Et annet viktig mål er å øke leveringssikkerheten ytterligere, sier Åshild Helland.

Se pressemelding fra Lyse Konsern.

Se pressemelding fra ABB.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner Lyse Elnett:
Prosjektleder Åshild Helland
Mobil: 93 48 87 3993 48 87 39
Adm. dir. Torbjørn Johnsen
Mobil: 93 48 81 1093 48 81 10

Kontaktperson ABB i Norge:
Stian Reite, Smartgridansvarlig
Mobil: 95 45 93 3095 45 93 30

Kontaktpersoner Enova SF:
Seniorrådgiver Merete Knain
Mobil: 95 20 27 71
E-post: merete.knain@enova.no
Rådgiver kommunikasjon Espen Sletvold
Mobil: 97 12 81 88
E-post: espen.sletvold@enova.no