enova  nve

Smarte strømmålere gir smartere forbruk

Enova og NVE ønsker å kartlegge hvilken virkning ulike formidlingsløsninger fra smarte målere vil ha på husholdningers strømbruk, og har derfor gått sammen om å fremme storskala pilotprosjekter. Som et ledd i dette utlyser vi en konkurranse for aktører i kraftbransjen.

Innen 1. januar 2019 skal alle husholdninger ha fått installert en smart strømmåler (AMS). For å kartlegge hvilken virkning ulike formidlingsløsninger fra smarte målere vil ha på husholdningers strømbruk, vil Enova i samarbeid med NVE lyse ut en konkurranse. Målgruppen for konkurransen er markedsaktører i kraftbransjen.  Konkurransen er åpen for flere typer formidlingsløsninger, slik som dedikerte skjermløsninger for hjemmet og applikasjoner for mobiltelefon. Gjennom konkurransen ønsker vi å generere kunnskap om hvilke løsninger som gir størst respons hos husholdningene, i en tidlig fase av utrullingen av de smarte målerne på landsbasis.

Enova og NVE inviterer markedsaktører og presse til lanseringskonferansen Smart strøm – smartere forbruk den 5. februar i Oslo. Her vil vi presentere rammene for konkurransen.

Program for konferansen

12.45 Registrering

13.00 Åpning ved Statssekretær i OED, Kåre Fostervold

13.15 Enovas motivasjon for teknologikonkurransen og praktisk gjennomføring. v/ Øyvind Leistad, Programdirektør Enova

13.45 NVEs forventninger og føringer til teknologikonkurransen:  Hva kan dette bety for norske sluttbrukere?
v/ Heidi Kvalvåg, Seksjonssjef NVE

14.00 Pause

14:15 Internasjonale erfaringer med formidlingsløsninger fra smarte målere: Potential energy reduction by AMS with Feedback in Norway
v/ Phillip Lewis, CEO VaasaETT

14:30 Hvilke muligheter gir dette initiativet for aktører innenfor Smartgrid? v/ Grete Coldevin, leder Smartgridsenteret

14:45 Hvilke muligheter gir dette initiativet for bransjen? v/ Oluf Ulset, leder Energi Norge

15.00 Spørsmål og innspill til Enova og NVE

15.15 Matbit med muligheter til å fortsette diskusjonen

16.00 Avslutning

Spørsmål om konferansen kan rettes til NVE ved førstekonsulent Cathrine Åsegg Hagen (tlf. 22 95 93 03).

Gjennomføring av konkurransen

Aktører som ønsker å teste ut formidlingsløsninger fra smarte målere i stor skala kan melde seg på konkurransen ved å levere inn tilbud i tråd med konkurransekriteriene. Konkurransen vil bli gjennomført i samarbeid mellom Enova og NVE. Vinnerne av konkurransen vil få et økonomisk bidrag til investering i formidlingsløsningen. Konkurransen, som vil bli lyst ut i mai 2015, har en foreløpig en ramme på 30 millioner kroner.

Videre informasjon om konkurransen vil bli lagt ut på www.enova.no/ams. Spørsmål om konkurransen kan rettes til Enova på ams@enova.no eller seniorrådgiver Monica Berner (tlf. 907 41 087).