UMB har de siste årene hatt en bevisst satsning på energifag. Det er tre institutter på Ås som satser spesielt på energifag: Institutt for naturforvaltning, Institutt for matematikk og teknologi og Institutt for økonomi og resursutnyttelse.

– UMB bygger opp spennende studier på energisida. På Institutt for naturforvaltning har vi en ny satsning hvor vi har etablert et program på fornybar energi. Det går helt opp til doktorgradsnivå, sier Terje Gjengedal, professor på UMB.

Studiene bygges opp gradvis og i 2010 begynte de første mastergradsstudentene. De uteksamineres nå i sommer. Fornybar energi, energisystemer og Fysikk og miljøteknikk er blant fagene som tilbys. Studiene omfatter både produksjon av kraft, overføring og distribusjon av kraft, og energibruk. UMB har også et FME-senter for bioenergi. Senteret er en nasjonal satsning, som samarbeider tett med SINTEF og NTNU.

God bredde

– Med tverrfaglighet og bredde i fagkretsen får studentene se helheten i energisystemer. Vi vil gi dem en interdisiplinær forståelse for energisystemer, sier Gjengedal.

UMB har god søkning til disse fagene, noe som kan gjenspeile behovet ute i bransjen. UMB satser også på økte forskningsaktiviteter, blant annet på både integrering av fornybar  produksjon, forbrukerfleksibilitet, smarte energiløsninger, modellering av energisystemet og energimarkedsmodeller.

– Energi er populært og nå bygger vi også opp doktorgradsstudier og ansetter stipendiater i større omfang enn tidligere. Vi har ansatt tre stipendiater og utlyser flere   stipendiatstillinger som skal ha smartgrid og smarte energiløsninger som tema, sier Gjengedal.

Siden høsten 2011 har UMB vært FoU-partner i Smartgridsenteret.

– I forhold til den satsninga vi gjør her på fornybar energi og energisystem, samt inn mot markedet og planlegging, så er aktiviteten i Smartgridsenteret viktig. Det er viktig og interessant å ha god kontakt med bransjen, sier Terje Gjengedal.