Presentasjon av NTE og deres visjon for smartgridutvikling, og om hvordan Demo Steinkjer kan virke som en driver for forsking og innovasjon på dette området, var noe av det de 15 deltakere fikk høre om da de besøkte NTE og demonstrasjonsanlegget på Steinkjer. Gruppen bestod av 10 doktorgradstudenter, en postdoc, to veiledere, en fra Sintef og en fra Teknova.
Deltakerne kom fra Norge, Tyskland, Russland, Iran og Bulgaria, og de representerer fagretningene elkraftteknikk, datateknikk, elektronikk og telekommunikasjon, tverrfaglige kulturstudier, økonomi og materialvitenskap.

Ulike innfallsvinkler til smartgrid
Det var konsernsjef  i NTE, Christian Stav, som tok i mot deltakerne og introduserte selskapet og deres virksomheter. Deretter tok adm. direktør i NTE Nett, Jan Foosnæs, over og ga en presentasjon av distribusjonsnett og kraftflyt i Nord-Trøndelag. Ståle Gullbrekken snakket om personvernutfordringer knyttet til smartgrid og ga også innsikt i potensielle sikkerhetsproblemer og risiko knyttet til det å åpne kraftsystemet for internett. Deltakerne fikk også en praktisk innføring i ams-målere. De besøkte driftsentralen hos NTE der de overvåker tilstanden til distribusjonsnettet og produksjonen av kraft.

– I og med at vi kommer fra ulike fagretninger var utbyttet vi fikk veldig individuelt. Men jeg tror alle hadde nytte av å få et innblikk i utfordringer som andre fagfelt møter i utviklingen av et smartere energisystem. I tillegg fikk vi et godt innblikk ”i den virkelige verden” og hvordan selskaper som NTE drifter i dag og planlegger for fremtiden. Det er perspektiver som er lett å glemme i en travel akademiker-hverdag, der en ofte fokuserer på veldig spesifikke problem, sier Christian Skar.

Møteplass
Skar trekker har tro på at det kan bli gode synergieffekter i etterkant av besøket:
– Ettersom det å få tak i gode data er en stor utfordring for mange stipendiater kan Demo Steinkjer vise seg å bli litt av en gullgruve. Resultatene fra forskningen stipendiatene driver med kan i sin tur være verdifull for selskaper som NTE på lang sikt, sier Christian Skar.
På todagers-seminaret fikk deltakerne også høre Even Bjørnstad fra Enova snakke om samfunnsøkonomiske fordeler ved forbrukerrespons i et smartgrid. Steinar Fines og Håvard Valøen snakket om utfordringene ved å implementere de automatiske innsamlede dataene fra ams-målerene.
Seminaret fungerte som nyttig møteplass, noe som også NTE satte stor pris på:
– Det var meget interessant å komme i kontakt med disse studentene. Interessen for Demo Steinkjer var stor og vi hadde diskusjoner på høyt faglig nivå. Gjennom dette dukker det opp nye ideer som kan være nyttig for NTE i den daglig driften og i utvikling av nye smarte løsninger for kraftsystemet og for våre kunder. I tillegg gir dette nettverket positive bidrag til mulig rekruttering av høyt kompetente medarbeidere til bransjen og til NTE spesielt, sier Håvard Belbo, konserndirektør Strategi og forretningsutvikling.