På Bornholm i Danmark, skal 2 000 forbrukere være med å teste hvordan de kan styre sitt egent strømforbruk. Med smarte målere vil kraftselskapet kunne registrere forbruket kontinuerlig, og gi forbrukerne løpende informasjon om strømprisene.

Så mye som 50 prosent av el-krafta som leveres til forbrukerne på Bornholm er fornybar energi, i hovedsak vindkraft. I framtida ser man for seg at vindkraft, og annen uforutsigbar fornybar energi, vil utgjøre en stor andel av den energien som leveres inn i nettet. Dermed er øya det perfekte stedet for EU sitt store smartgridprosjekt.

EcoGrid jobber innenfor det vanlige kraftmarkedet, men prisen vil settes nærmere tidspunktet for faktisk produksjon/forbruk enn hva som har vært gjort før. Prosjektet vil innhentes måleverdier hvert femte minutt, for å oppdatere og regulerte strømprisene.

– Med 5-minutters prisintervaller kan man si at vi tøyer grensene for markedspriskonseptet. Vi ønsker å utvikle kraftmarkedet og teste mulighetene til å få forbrukerne til å reagere hurtig på prisene som markedet sender ut, sier Ove Grande, seniorforsker i SINTEF og prosjektkoordinator for EcoGrid EU.

–  Grunnen til at vi ønsker å teste 5-minutterspriser er at vi regner det som sannsynlig at vi vil hente mye mer av energien vår fra vindkraft i framtida. Når vinden slutter å blåse vil dermed strømproduksjonen gå kraftig ned, og prisene opp. Forbrukerne bør da hurtig flytte deler av forbruket sitt til tidsrom i døgnet da det er rikelig med strøm. Gullrota for kunden er at når de reagerer ved å omdisponere forbruket sitt, vil de kunne spare mye penger, forklarer han.

Svært budsjett

EcoGrid EU startet opp i mars 2011, og har i den første fasen jobbet med å utvikle EcoGrid-konseptet. Budsjettet for det fireårige prosjektet er på hele 21 millioner euro, altså tilnærmet 160 millioner norske kroner.

Så langt er 350 husholdninger rekruttert til å være med i prosjektet. I løpet av høsten er planen at tallet skal komme opp i 1 900 personkunder og 100 næringskunder.

Som et ledd i rekrutteringen, er et eget demonstrasjonshus, med alt av intelligent strømstyring, blitt oppført på Bornholm. Villa Smart heter huset og fra midten av februar har det vært åpnet for øybeboerne, og andre som har ønsket å studere hvordan smarte strømsystemer i et hjem kan fungere.

– Informasjonsbehovet er stort i tilknytting til et slikt banebrytende prosjekt. Det lokale nettselskapet ønsker å ta dette trinnvis for å oppnå nødvendig tillit til kundene. Alt av kontrakter og avtaler må på plass før vi går i gang, og målere og «smart» kontrollutstyr må installeres, sier Grande.

 

To nivåer på prosjektet

I tillegg til å teste hvor raskt, og i hvilken grad, forbrukerne reagerer på prissignalet, er dette med å utvikle markedsplassen hvor prisen etableres, et av målene med prosjektet.

Ecogrid EU ønsker å demonstrere et markedskonsept som er utviklet for å inkorporere småskala energiproduksjon, med fleksibel etterspørsel, inn i det eksisterende kraftsystemmarkedet. Hvis de lykkes med det kan de utvikle en prototype for hvordan en europeisk smartgrid markedsplattform kan være.

– Noe som er spesielt med dette prosjektet er at vi kobler prosjektet mot det nordiske kraftmarkedet. Det er to perspektiver i prosjektet. Det ene er å etablerer 5-minuttersprisene. Hvis vi på Bornholm klarer å vise at man får reaksjoner på 5-minuttersbasis, så har vi kommet veldig langt på å videreutvikle kraftmarkedet. Det andre perspektivet er hvis kundene reagerer og man får et tilstrekkelig volum, opp eller ned, så har vi kommet et skritt videre i forhold til forbrukerfleksibilitetssida, sier Grande.

For å gjøre løsningene mer allmenngyldig, vil altså sanntids markedskonseptet være konstruert for de eksisterende kraftmarkedene. Beliggenheten til Bornholm, i Det baltiske havet, gjør at konseptet først testes i det nordiske kraftmarkedet.

Sterk industrideltakelse

Sterk deltakelse fra industrien, og fra relaterte europeiske og amerikanske smartgrid FoU-prosjekter, bidrar til å skape robuste IKT-plattformer for prosjektet på Bornholm. Det er helt nødvendig for gjennomføring av et slik banebrytende  prosjekt.

– Industrien har en veldig viktig rolle i prosjektet. Ikke minst gjennom å tilpasse målere og utstyr til Ecogrid prosjektet. Det er en rekke industripartnere med, blant annet IBM som har erfaringer fra Gridvise-prosjektet i USA, et av ytterst få andre smartgridprosjekter hvor 5-minutters priser er testet ut, sier Grande.

1400 av de 2000 kundene på Bornholm som skal være med i prosjektet, vil bruke automatisk styring levert av Simens og IBM. De resterende kundene  innbefatter en kontrollgruppe og kunder som selv må flytte forbruket sitt når prisen går opp. Prisen skal reflektere uballansen mellom forbruk og produksjon.

Å være koordinator for et så omfattende europeisk smartgridprosjekt er utfordrende. Prosjektet har 16 partnere fra 10 land, med mange ulike interesser.

– Det er spennende å skulle få alle til å trekke i samme retning. EcoGrid er en stor mulighet for oss i SINTEF til å få være med i et innovativt og praktisk smartgridprosjekt. Vi er forberedt på å være med i diskusjoner om hvordan kraftmarkedet skal utvikles framover, og i forhold til smartgridløsninger opp mot kundene, sier Ove Grande, seniorforsker i SINTEF og prosjektkoordinator for EcoGrid EU.