Hentet fra ETIP-SNET

Om Horizon 2020 Work Programme

De to temaene:

  • LC-SC3-RES-1-2019-2020 Developing the next generation of renewable energy technologies – €20 m
  • LC-SC3-RES-14-2019 Optimising manufacturing and system operation – €20 m

Frist for å sende inn kort preliminært prosjektforslag: 16. oktober 2018

For mer informasjon: https://www.etip-snet.eu/e40-million-available-renewable-energy-projects/