Regjeringen har etablert DIGITAL21 og vil involvere aktørene i norsk næringsliv og IKT-næring for å definere innretningen på teknologiutvikling og FOU fremover. DIGITAL21 er organisert som ENERGI21, OG21. Maritim21 osv.

Digital21 gjennomfører nå innspillsmøter der næringsaktørene og forskningsmiljøene får anledning til å delta og komme med innspill. I neste uke holder Digital21 innspillsmøter i:

  • Trondheim, tirsdag 27.2
  • Oslo, torsdag 1.3

Dette er en anledning for å påvirke hvordan forskningsinnsatsen rettet mot digitalisering skal innrettes fremover siden det som skjer innenfor innstasen på digitalisering også i så stor grad påvirke det vi vil gjøre på energiområdet.  

Digital21 ønsker også å få innspill på hvor skoen trykker for at bedriftene kan styrke sin evne til å ta i bruk ny kompetanse og løsninger i sitt eget arbeid med digitalisering, og vil i innspillsmøtene få presentasjoner fra bedrifter som har lykkes bra med dette.

Du finner mer informasjon om Digita21 og arrangementene på hjemmesiden www.digital21.no

Digital 21_Innspillsmøte_i_Oslo_program_1_mars Digital 21_Innspillsmøte_i_Trondheim_program_27_februar