MENY  

Smart Energi Hvaler – Fokus på DeVid

Demo Smart Energi Hvaler

Foto: Atle Abelsen
Foto: Atle Abelsen

Med 6800 måleranlegg på plass, kan Norwegian Smartgrid Centre, Fredrikstad Energi, NCE Smart Energy Markets og Hvaler kommune konsentrere seg for fullt om FoU-oppgavene i «det levende laboratoriet» Smart Energi Hvaler.

– Rundt 90 prosent av våre ressurser er kanalisert inn på aktivitetene i bransjens store felles forskningsprosjekt, DeVid. Vi konsentrerer oss om arbeidspakke 2 og 5, nettdrift og forbrukerfleksibilitet, sier programleder Vidar Kristoffersen hos Fredrikstad Energinett.

Innenfor nettdrift pågår en rekke aktiviteter som berører driftsforhold; for eksempel målerinnsamling, hendelser og alarmer i driftssentralen, scenariekjøring og testing av spenningskvaliteten.

Kom til motsatt konklusjon

Av konkrete erfaringer har prosjektet allerede produsert ett uventet resultat. Noen nye boliger skulle knyttes til en eksisterende transformator. Konvensjonell beregning med det mye brukte verktøyet Netbas tilsa at trafokretsen ikke hadde tilstrekkelig kapasitet, og måtte forsterkes. Ved å mate reelle sanntidsdata fra AMS-systemet inn i Netbas, ble resultatet et helt annet. Beregningene viste at trafokretsen faktisk tåler en ny stikkledning ganske greit, og kan stå en del år til. Det betyr at nettselskapet kan bruke pengene et annet nødvendig sted.

Hva gjør forbrukerne?

Innenfor forbrukerfleksibilitet har Smart Energi Halden spurt hele Hvalers befolkning om hva som skal til for å påvirke deres energiforbruk.  Spørreundersøkelsen fikk rundt 1000 svar. Neste steg er feltforsøk der forskjellige tiltak i testgrupper sammenlignes med kontrollgrupper. Stikkord er hvordan bevisstgjøring, prissignaler, dynamiske tariffer, displayer og app-er, påvirker forbrukeratferden. Prosjektet er under forberedelse, og de første resultatene er ventet allerede i løpet av høsten.

– Vi er veldig usikre på om vi kan måle noen forbrukerfleksibilitet i det hele tatt. Resultatene vil bli styrende for om «myk» kontroll, som prissignaler, er tilstrekkelig, eller om man bør vurdere «hard» kontroll, som direkte effektstyring av varmtvannsberedere, sier han.

Andre prosjekter

Smart Energi Hvaler kjører også prosjekter utenom DeVid, i samarbeid med andre partnere. Trondheimsbedriften LuxSave har utviklet og installert smart styring av gatelys på Hvaler for å spare energi og materiell. Multiconsult er engasjert i et prosjekt med distribuert solkraftproduksjon med solceller som skal ende opp i et mastergradsprosjekt. SINTEF har utført statistisk analyse på energiforbruk og effektuttak på nærmere 40 husstander. Resultatet skal følges opp med en mastergrad på UMB, som skal studere om man kan se noen tendenser til endring i forbruksmønsteret.