MENY  

Demo Lyse

(Saken er oppdatert 06.07.2020)

Elnett21 – elektrifisering av transportsektoren

Elnett 21 er et stort demoprosjekt som tester hvordan styring av forbruk og produksjon kan bidra til å lykkes med elektrifisering av transportsektor uten å gjøre kostbare investeringer i nytt strømnett. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom flere store aktører i Sør-Rogaland.

Prosjektet har en totalramme på 100 mill, og Enova har tildelt 40 mill til demonstrasjonsprosjektet. Partnere i prosjektet er: Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Lyse Elnett og Smartly. Prosjektet pågår i perioden 2019 til 2024.

Mer informasjon finnes på www.elnett21.no

Demo Stavanger:

30 nettstasjoner i Stavanger sentrum og Sandnes kommune er oppgardert med ny teknologi for smartgrid løsninger. Nettstasjonene i prosjektet er helautomatiserte og har installert ulike sensorer for å oppdage feil tidlig, samt for å kunne overvåkes og fjernstyres fra driftssentralen.

Prosjektet har gått mellom 2015-2019.Denne teknologien kan gi bedre oversikt over sanntidsdata for forbruk per nettstasjon, effekttopper og ledig kapasitet. Informasjon fra teknologien i nettstasjonene benyttes også i andre prosjekter, deriblant FME Cineldi.

For mer informasjon om prosjekter se: https://www.lysenett.no/fou-og-innovasjon/fou-prosjekter/