MENY  

Demo Lyse – Brukeren som lab

(Saken er oppdatert 05.01.2017)

Demo Smarte Nett Stavanger

I 2016 startet Lyse opp prosjektet kalt Demo Smarte Nett Stavanger. Totalt 31 nettstasjoner blir oppgradert med ny teknologi slik at de kan fjernstyres og overvåkes. 25 av dem ligger innenfor et geografisk område i Stavanger sentrum.

I tillegg er det seks nettstasjoner i områder med mye linjenett i Sandnes kommune. Alle nettstasjonene blir fullautomatiserte, og tilkobles ulike sensorer. Det er nettselskapet Lyse Elnett som har ansvaret for prosjektet.

Formål:
Demonstrere ny teknologi i stor skala og reell drift i utvalgte områder.

Målet er å verifisere:
– Viktige behov ved ombygging og oppgradering av nettstasjoner
– Teknologi og funksjonalitet
– Kost/nytte-verdier
– Fullskalaeffekter og verdipotensial ved utrulling i full skala
– Dele opp og vurdere på hvilke områder, deler av nettet, kundegrupper og arbeidsprosesser løsningene vil være kostnadseffektive og hvordan lønnsomhetsgraden fordeles innenfor ulike segmenter

Prosjektet er innvilget støtte fra Enova på inntil 14,7 millioner kroner. Det er ABB som er leverandør av anlegg, deriblant nye luftisolerte koblingsanlegg som blir testet.

Link til prosjektet (http://www.lysenett.no/smartnett/)

Brukeren som lab

Lyse –konsernet deltar i flere andre små og store prosjekter som tester ut løsninger under paraplyen smart nett, smarte byer og smarthusteknologi. Det omfavner ulike tema som lading av elbiler og elbiler som batterier, produksjon fra solcelle og smarte gatelys.

Lyse deltar blant annet i EU-prosjektet INVADE hvor hensikten er å teste, kontrollere og foreslå innovative energiløsninger, blant annet integrere elbiler og batterier for å få mobil energilagring. Ett av Lyse sine mål er å utvikle framtidens forretningsmodeller for bruk av batterier i hjem og energinett.

Prosjektet startet opp i slutten av 2016 og skal gå over tre år. 125 millioner tildelt fra EU.

I 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs Horisont2020. Triangulum handler om hvordan smarte løsninger kan gjøre veksten av byer mer bærekraftig. Stavanger er sammen med Manchester og Eindhoven fyrtårnbyger som skal utvikle smartby-løsninger som takler utfordringer innen mobilitet, IKT og energi. Lyse er en av deltakerne i Stavanger. Lyse bidrar ved å prøve ut nye energibaserte tjenester hos 100 boliger, en skole og et sykehjem.

Det er installert teknologi som gjør det mulig å følge med på og fjernstyre strømforbruket via for eksempel mobiltelefonen. De kan se hvor mye strøm som brukes i ulike rom og til ulike tider, samt styre for eksempel varme og lys i huset.

På vårt hovedkontor i Stavanger har Lyse en test- og demonstrasjonsleilighet hvor konsernets ulike tjenester vises fram og er integrert fullt ut.

Link til Demo Lyse (http://demolyse.no/)

Demo Lyse presenterte prosjektet på en stand under den store olje- og energimessen ONS i fjor. Foto: Lyse
Demo Lyse presenterte prosjektet på en stand under ONS. Foto: Lyse