MENY  

NTE Levende Lab

 

Vi vet at gode innovasjoner oppstår når forskjellige mennesker møtes. Derfor bringer vi i NTE mennesker sammen når vi jobber med innovasjon. Innovasjon i NTE er ikke bare å forbedre det vi allerede gjør, men også å utforske det nye som kan bli stort i morgen. I NTE kan vi mye, men langt fra alt. Derfor samarbeider vi med flere når vi innoverer. Med kunder, myndigheter, bedrifter og organisasjoner.

NTE Levende Lab

NTE Innovasjon jobber etter prinsippet å være et åpent og levende laboratorium. Vi gir kunder tilgang til levende infrastruktur i et reelt miljø – bestående av husholdninger og strømnett. Vi kaller det Levende Lab.

Siden 2012 har NTE eid Demo Steinkjer, en arena for å utvikle, teste og demonstrere nye teknologier. Demo Steinkjer har vært viktig i vårt utviklingsarbeid de siste årene. Sammen med kunder og forskningspartnere har vi kunnet teste ny teknologi før den presenteres på markedet. Demo Steinkjer har vært begrenset til noen utvalgte kunder. Når vi nå går fra Demo Steinkjer til Levende lab tar vi med oss alt vi har lært og åpner opp for flere. I vår Levende lab kan alle våre kunder være med å teste nye løsninger. Vi rekrutterer deltagere til hvert enkelt prosjekt, og hittil har vi prosjektdeltagere fra hele Trøndelag. Vår Levende lab er en åpen utviklingsarena, og vi inviterer partnere, studenter, næringsliv og akademia til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.

Les mer om noen av prosjektene våre her:
http://www.nteinnovasjon.no/prosjekter

NTE Innovasjonsteam

NTEs innovasjonsteam skal stimulere til innovasjon i NTE og støtte innovasjonsarbeid i hele konsernet. Teamet består av innovative eksperter fra alle NTEs aktiviteter: kraftproduksjon, kraftoverføring, strømsalg og fiber, samt elektriske installasjoner. Vi tror det er mange innovasjonsmuligheter innenfor hver av disse aktivitetene, men også at mange nye muligheter vil oppstå på tvers. Med all sin kunnskap er teamet godt rustet til å ta tak i muligheter i hele verdikjeden. Medlemmene i innovasjonsteamet har også et spesielt ansvar for å støtte innovasjon og forretningsutvikling i sitt fagområde.

Les mer om medlemmene i teamet her:
http://www.nteinnovasjon.no/innovasjonsteamet