MENY  

Demo Norge

«Living labs» hos energiselskapene og nytt smartgrid laboratorium hos forskningsinstitusjonene

Interaktivt kart.

Smartgridsenteret drifter en  nasjonal demokomité som har som mandat å bidra til etablering av komplementære demonstrasjonsaktiviteter hos energi-/nettselskapene innenfor smartgrids. Fullstendig mandat.

For å kvalifisere seg som deltager innenfor Demo Norge-paraplyen må selskapet bl.a. kunne håndtere forskningsprosjekter og studentoppgaver tilknyttet demoen. Demoene har ulike formål: Noen er rettet mot test av teknologi, noen mot læring av bruken av ny teknologi for drift og planlegging innenfor nett, og noen mot forståelse av brukeradferd hos kunder og nye forretningsmodeller for energitjenester.

Samlebetegnelsen for demoene i energiselskapene og lab-fasilitetene hos forskingsinstitusjonene er «Demo Norge for smartgrids».
Demo Norge skal også være et utstillingsvindu og en testarena for leverandørindustrien for styrket konkurransekraft i det nasjonale og globale smartgridmarkedet.

Smartgridlab

Forskningmiljøenes laboratorium

Smartgridlab NTNU & SINTEF
-Real time simulator
-Grid emulation & network interactions
-EV charging and distributed storage
-Smart house
-Remote access and database design

«Living Lab» i nett inkl. kundene

Energiselskapenes test-/ og demonstrasjonsprosjekter

Skagerak Energilab
Skagerak Energilab blir et storskala testanlegg for lokal produksjon, lagring og distribusjon av strøm. Anlegget skal lokaliseres på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd. Det skal legges solceller på takene på arenaen og monteres et batteri på ca 1MWh i tilknytning til dette. Prosjektet bidrar også til FME CINELDI.
Hafslund: Feil- og avbruddshåndtering i smarte D-nett
Demo og uttesting av feilindikatorer og automatiserte koblingsprogram (self-healing). Bruk av målinger for beregning av avstand til feilsted.
BKK - Demo Bergen
BKK har flere demoprosjekter gående i området. Disse omhandler blant annet fleksibilitet, nettstabilitet, batteri og elferger, selvretting og landstrøm.
Lyse: Demo Smarte Nett m.fl.
Lyse –konsernet deltar i flere andre små og store prosjekter som tester ut løsninger under paraplyen smart nett, smarte byer og smarthusteknologi. Det omfavner ulike tema som lading av elbiler og elbiler som batterier, produksjon fra solcelle, smarte gatelys og fjernstyring og overvåkning.
Agder Energi Nett: Demo Skarpnes Nullhus
Nullhus, boligfelt, solceller, energibrønn og produksjon mot fordelingsnett, erfaringsdata, planleggingsverktøy nett
Norgesnett: Smart Energi Hvaler
DSO: Øydrift, fritidshus, 6800 målere, solceller, elbiler…
NTE Levende Lab
I Levende lab kan alle våre kunder være med å teste nye løsninger. Vi rekrutterer deltagere til hvert enkelt prosjekt, og hittil har vi prosjektdeltagere fra hele Trøndelag. Vår Levende lab er en åpen utviklingsarena, og vi inviterer partnere, studenter, næringsliv og akademia til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.
TSO Pilot Alta, Statnett
Smart operation, flaskehalser, SVC, WAMS, PMU, laststyring.

Partnere

Statnett
Statnett har en portefølje på om lag 60 forsknings- og utviklingsprosjekter. Til sammen utgjør de 60 prosjektene en FoU-satsing på 1,7 milliarder kroner. Prosjektene spiller en avgjørende rolle for å oppfylle Statnetts strategi om å styrke strømnettet på en miljø- og naturvennlig måte, gjøre ting smartere, redusere kostnader og øke sikkerheten for våre ansatte.
FME CINELDI
CINELDI is one of the Centres for Environmentally-Friendly Energy Research in Norway. The objective is to enable a cost-efficient realisation of the future flexible and robust electricity distribution grid.

Long-term research is needed in order to digitalise the electricity grid and make the necessary transformation of the grid for the future. This will pave the ground for increased distributed generation from renewable resources, electrification of transport, and more efficient energy use. For example, this means that the distribution grid will interact with smart grid customers, electrical vehicles, PV and other renewable power generation.
CINELDI has a budget of about NOK 360 million (about 40 MEuro) and will last for 8 years. CINELDI targets innovation on the system level of the cyber-physical distribution system of 2030-2040. The main topics of research are smart grid development, asset management and operation, interaction between the distribution system operators and the transmission system operator, microgrids and utilization of flexible resources in the system. Altogether, this will provide input to smart grid scenarios and transition strategies for the Norwegian distribution system.

This centre is a unique opportunity to build up a national team for the long-term research needed to digitalize the distribution system, where multi-disciplinary research teams at SINTEF and NTNU work together with leading grid companies (DSOs), the system operator (TSO), market operator and leading technology providers. There are 29 partners in CINELDI altogether, including the energy regulator, electricity authority and the communications authority, as well as partners for knowledge transfer and innovation. CINELDI will also collaborate with international research institutes in Europe, the USA and Japan, to strengthen our competences. It is the ambition that CINELDI will become a European reference project.

The Norwegian SmartGrid laboratory is a unique and important resource for the research in CINELDI as well as living labs at the grid companies where pilot projects will be running.

What achievements do we foresee from the research in CINELDI? The DSOs will realise an intelligent grid that is robust, flexible and cost-effective. The TSO will get access to flexible resources from grid customers and the DSO. The market operator and the technology providers will develop new market- and business models, products and services and strengthen their competitiveness.

The grid customer being a producer, a consumer or prosumer, will become an active customer and realise the value of their flexible resources.
Solenergiklyngen
Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet. Klyngen bygger på nettverket som ble etablert i 2013. Målet er å styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft og ta en større andel av det globale markedet. Klyngeprosjektet vil gi ressurser for et løft for solbransjen over 3 år med oppstart høsten 2016.
UiS CIPSI
Senter for IP-basert serviceinnovasjon ved Universitetet i Stavanger
UiT
Partner for FoU og kommersialisering.
Smart Innovation Norway
Regional og nasjonal næringsklynge og innovasjonsaktør innen Smart energi, Smarte byer og digitalisering
Smart Grid Services Cluster
Bedriftsnettverk i Trøndelag