MENY  

Demo Norge

«Living labs» hos energiselskapene og nytt smartgrid laboratorium hos forskningsinstitusjonene

Interaktivt kart.

Smartgridsenteret drifter en  nasjonal demokomité som har som mandat å bidra til etablering av komplementære demonstrasjonsaktiviteter hos energi-/nettselskapene innenfor smartgrids. Fullstendig mandat.

For å kvalifisere seg som deltager innenfor Demo Norge-paraplyen må selskapet bl.a. kunne håndtere forskningsprosjekter og studentoppgaver tilknyttet demoen. Demoene har ulike formål: Noen er rettet mot test av teknologi, noen mot læring av bruken av ny teknologi for drift og planlegging innenfor nett, og noen mot forståelse av brukeradferd hos kunder og nye forretningsmodeller for energitjenester.

Samlebetegnelsen for demoene i energiselskapene og lab-fasilitetene hos forskingsinstitusjonene er «Demo Norge for smartgrids».
Demo Norge skal også være et utstillingsvindu og en testarena for leverandørindustrien for styrket konkurransekraft i det nasjonale og globale smartgridmarkedet.

legend
Solenergiklyngen
Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet. Klyngen bygger på nettverket som ble etablert i 2013. Målet er å styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft og ta en større andel av det globale markedet. Klyngeprosjektet vil gi ressurser for et løft for solbransjen over 3 år med oppstart høsten 2016.
Les mer
Skagerak Energilab
Skagerak Energilab
Skagerak Energilab blir et storskala testanlegg for lokal produksjon, lagring og distribusjon av strøm. Anlegget skal lokaliseres på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd. Det skal legges solceller på takene på arenaen og monteres et batteri på ca 1MWh i tilknytning til dette. Prosjektet bidrar også til FME CINELDI.
Les mer
Hafslund: Feil- og avbruddshåndtering i smarte D-nett
Hafslund: Feil- og avbruddshåndtering i smarte D-nett
Demo og uttesting av feilindikatorer og automatiserte koblingsprogram (self-healing). Bruk av målinger for beregning av avstand til feilsted.
Les mer
UiS CIPSI
Senter for IP-basert serviceinnovasjon ved Universitetet i Stavanger
Les mer
BKK - Demo Bergen
BKK - Demo Bergen
BKK har flere demoprosjekter gående i området. Disse omhandler blant annet fleksibilitet, nettstabilitet, batteri og elferger, selvretting og landstrøm.
Les mer
Lyse: Demo Smarte Nett m.fl.
Lyse: Demo Smarte Nett m.fl.
Lyse –konsernet deltar i flere andre små og store prosjekter som tester ut løsninger under paraplyen smart nett, smarte byer og smarthusteknologi. Det omfavner ulike tema som lading av elbiler og elbiler som batterier, produksjon fra solcelle, smarte gatelys og fjernstyring og overvåkning.
Les mer
Agder Energi Nett: Demo Skarpnes Nullhus
Agder Energi Nett: Demo Skarpnes Nullhus
Nullhus, boligfelt, solceller, energibrønn og produksjon mot fordelingsnett, erfaringsdata, planleggingsverktøy nett
Les mer
UiT
Partner for FoU og kommersialisering.
Les mer
Smart Innovation Norway
Regional og nasjonal næringsklynge og innovasjonsaktør innen Smart energi, Smarte byer og digitalisering
Les mer
Smart Grid Services Cluster
Bedriftsnettverk i Trøndelag
Les mer
HiN
Høgskolen i Narvik, Elektromekaniske systemer
Les mer
Norgesnett: Smart Energi Hvaler
Norgesnett: Smart Energi Hvaler
DSO: Øydrift, fritidshus, 6800 målere, solceller, elbiler…
Les mer
NTE Levende Lab
NTE Levende Lab
I Levende lab kan alle våre kunder være med å teste nye løsninger. Vi rekrutterer deltagere til hvert enkelt prosjekt, og hittil har vi prosjektdeltagere fra hele Trøndelag. Vår Levende lab er en åpen utviklingsarena, og vi inviterer partnere, studenter, næringsliv og akademia til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.
Les mer
Statnett: TSO Pilot Alta
Statnett: TSO Pilot Alta
Smart operation, flaskehalser, SVC, WAMS, PMU, laststyring.
Les mer
Smartgridlab NTNU & SINTEF
Smartgridlab NTNU & SINTEF
-Real time simulator
-Grid emulation & network interactions
-EV charging and distributed storage
-Smart house
-Remote access and database design
Les mer
Smartgridlab NTNU & SINTEF
-Real time simulator
-Grid emulation & network interactions
-EV charging and distributed storage
-Smart house
-Remote access and database design
HiN
Høgskolen i Narvik, Elektromekaniske systemer
Skagerak Energilab
Skagerak Energilab blir et storskala testanlegg for lokal produksjon, lagring og distribusjon av strøm. Anlegget skal lokaliseres på Skagerak Arena, hjemmebanen til fotballklubben Odd. Det skal legges solceller på takene på arenaen og monteres et batteri på ca 1MWh i tilknytning til dette. Prosjektet bidrar også til FME CINELDI.
Hafslund: Feil- og avbruddshåndtering i smarte D-nett
Demo og uttesting av feilindikatorer og automatiserte koblingsprogram (self-healing). Bruk av målinger for beregning av avstand til feilsted.
BKK - Demo Bergen
BKK har flere demoprosjekter gående i området. Disse omhandler blant annet fleksibilitet, nettstabilitet, batteri og elferger, selvretting og landstrøm.
Lyse: Demo Smarte Nett m.fl.
Lyse –konsernet deltar i flere andre små og store prosjekter som tester ut løsninger under paraplyen smart nett, smarte byer og smarthusteknologi. Det omfavner ulike tema som lading av elbiler og elbiler som batterier, produksjon fra solcelle, smarte gatelys og fjernstyring og overvåkning.
Agder Energi Nett: Demo Skarpnes Nullhus
Nullhus, boligfelt, solceller, energibrønn og produksjon mot fordelingsnett, erfaringsdata, planleggingsverktøy nett
Norgesnett: Smart Energi Hvaler
DSO: Øydrift, fritidshus, 6800 målere, solceller, elbiler…
NTE Levende Lab
I Levende lab kan alle våre kunder være med å teste nye løsninger. Vi rekrutterer deltagere til hvert enkelt prosjekt, og hittil har vi prosjektdeltagere fra hele Trøndelag. Vår Levende lab er en åpen utviklingsarena, og vi inviterer partnere, studenter, næringsliv og akademia til å samarbeide om å utvikle, teste og demonstrere nye teknologiske løsninger.
Statnett: TSO Pilot Alta
Smart operation, flaskehalser, SVC, WAMS, PMU, laststyring.
Solenergiklyngen
Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet. Klyngen bygger på nettverket som ble etablert i 2013. Målet er å styrke klyngens innovasjonsevne og konkurransekraft og ta en større andel av det globale markedet. Klyngeprosjektet vil gi ressurser for et løft for solbransjen over 3 år med oppstart høsten 2016.
UiS CIPSI
Senter for IP-basert serviceinnovasjon ved Universitetet i Stavanger
UiT
Partner for FoU og kommersialisering.
Smart Innovation Norway
Regional og nasjonal næringsklynge og innovasjonsaktør innen Smart energi, Smarte byer og digitalisering
Smart Grid Services Cluster
Bedriftsnettverk i Trøndelag