Link til hjemmesiden for Demo Lyse
Demo Lyse presenterte prosjektet på en stand under den store olje- og energimessen ONS i fjor. Foto: Lyse
Demo Lyse presenterte prosjektet på en stand under den store olje- og energimessen ONS i fjor. Foto: Lyse

Demo Lyse konsentrerer aktivitetene om forbrukerne. Terskelen for å bruke smart teknologi skal være så lav som mulig.

Prosjektet har siden oppstarten i 2011 hatt høy aktivitet med å teste og utvikle løsninger for sluttbrukere. Basisen ligger i infrastrukturen som Lyse-konsernet har etablert gjennom Altibox. I tillegg har nettselskapet startet smart måling av 140.000 kraftkunder.

Lyse Demo har ønsket å nå sluttkunder utenfor de nettselskapene definerer som den tekniske «kjernen» i et smart nett.

– Det har sammenheng med at vi har en sterk base i vårt IKT-produkt Altibox, sier leder for Lyses innovasjonsavdeling Dagfinn Wåge.

Til bruk i eksisterende boliger

I det første prosjektet har Demo Lyse definert 20 leiligheter som et «levende laboratorium» for å utvikle smart styring av lys, varme, sikkerhet og underholdningstjenester i hjemmene. Leverandørene har benyttet anledningen til å utvikle og teste en rekke produkter og applikasjoner knyttet til smartgrid-tjenester.

– Det har vært viktig for oss i denne første fasen å utvikle og demonstrere løsninger og produkter som enkelt kan tas i bruk i den eksisterende boligmassen, uansett hvor gammel eller i hvilken forfatning den er i. Det håper vi skal bidra til å utløse energisparingspotensialet hos sluttbrukerne, sier Wåge..

I prosjektet skal Demo Lyse etablere en nettside som skal informere om prosjektet, produktene og tjenestene, og være en kommunikasjonskanal ut til brukerne.

Registrere effekten

I det oppfølgende prosjektet Smart Effekt er Demo Lyse i gang med ny pilot med 40 boliger, der sensorer og aktuatorer skal registrere bruken av varme og lys.

Prosjektet skal dokumentere effekten av forskjellige forbrukertiltak. Her har Lyse historiske data, som skal sammenliknes med måleresultater de neste to årene.

Lyse kommer til å utstyre pilotdeltakerne med scenariobrytere, der de veldig enkelt kan kople mellom «inne», «ute» og «på ferie». Dette skal styre så vel lys og varme som alarmer og ventilasjon på en gang.

– Da skal vi få en god pekepinn på hva som fungerer av forbrukertiltakene. Vi skal både måle hvor mye disse scenariobryterne faktisk blir brukt, og i hvilken grad dette bidrar til en faktisk energieffektivisering i boligene, sier Wåge.

Han tror slike tiltak må være så enkle som over hodet mulig. De kan ikke være tilpasset de mest teknologiinteresserte i husholdningen. Systemet må være så enkelt at ett trykk på en tast eller en knapp i en app når man forlater huset, er nok. Og ett trykk når man kommer tilbake. Eller kanskje alt er fullautomatisert med sensorer som oppfatter om det befinner seg personer i rommet eller ei. Målet er å gjøre terskelen for å agere så lav som over hodet mulig.

Demosenter

Litt lenger fram i tid ligger planene om å etablere et demosenter for det allmenne publikum, politikere og andre interesserte som kan se hvordan smarte nett kan gjøre hverdagen enklere og mer energieffektiv. Dette blir ikke realisert før tidligst i 2014.