«Connected Drone» – droneprosjekt med eSmart Systems og partnere

eSmart Systems har sammen med 12 partnere nylig startet opp prosjektet Connected Drone, hvor det skal utvikles en løsning som bruker droner for automatisert og effektiv innsamling av sensordata. Prosjektet er spesielt tilpasset overvåkning og kontroll av kraftnett, og bruker eSmart Systems sin systemløsning Connected Grid, sammen med Microsoft Azure som plattform.