For mer informasjon, se CIMug sine nettsider her.

 

ENTSO-E assembly har nå godkjent Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) som er basert på CIM. Les mer

Statnett vil bli pålagt å levere til ENTSO-E i henhold til denne standarden.

 

Agendaen for konferansen er nå ferdig og er publisert her.

Full konferansepåmelding inkluderer CIM University, men det er også mulig å bare melde seg på CIM University.