Programmet er i støpeskjeen og det vi bli sendt ut invitasjon til deltagelse om kun kort tid.

Alle som er interessert i smartgrid-utviklingen i Norge vil være velkommen til å delta på åpningen av det nye nasjonale smartgridlaboratoriumet.
–Merk av datoen den 21/9.

Les mer om Smartgridlaben her: www.ntnu.edu/smartgrid

Korfattet brosjyre om laben finner du her: National Smartgrid Laboratory

 

Prosjektleder og kontakperson for Smartgridlaben:

Kjell Sand, NTNU.
kjell.sand@ntnu.no
+ 47 48164542

Kjell Sand. Foto: Atle Abelsen

Kjell Sand. Foto: Atle Abelsen