Det kommende tiåret skal det investeres rundt 130 milliarder kroner i kraftnettet. Investeringene har stor betydning for verdiskaping, forsyningssikkerhet og klimavennlig energibruk i Norge, men møter også utfordringer: Hvordan skal nettet finansieres? Hvilke nasjonale og internasjonale hensyn skal prioriteres? Hvordan sikre effektiv gjennomføring?

Program 12.30-14.30:

Velkommen v/ Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør, NHO
Presentasjon av rapporten På nett med framtida – Kraftnettets betydning for verdiskaping v/ Håkon Taule, partner, THEMA Consulting Group

Kommentarrunde:
·         Stein Lier-Hansen, adm. direktør, Norsk Industri
·         Oluf Ulseth, adm. direktør, Energi Norge
·         Gunnar G. Løvås, konserndirektør, Statnett
·         Eystein Gjelsvik, utredningsleder, LO
·         Janne Stene, leder renere energi Norge, Bellona
·         Nina Jensen, generalsekretær, WWF

Debatt med stortingspolitikere:
·         Oskar Grimstad, Frp
·         Siri Meling, H
·         Eirin Sund, Ap
·         Alf Holmelid, SV

Debattleder: Kristian M. Pladsen, Statnett