AMS installeres for fullt i Finland. Samme type målere vil bli brukt i Norge. Foto Fortum

AMS installeres for fullt i Finland. Samme type målere vil bli brukt i Norge. Foto Fortum

Fortum har nettopp etablert en egen smartgridgruppe som skal bidra til å utvikle bedre løsninger for nettet.

‒ Smartgrid er mye mer enn bare smart måling. Du kan bruke smartgrid til å få et mer effektivt nett. For eksempel kan du få informasjon om strømbrudd helt ute hos kundene i sanntid. Da kan vi reparere feilen mye raskere. Du kan til og med få selvreparerende nett, sier Lars-Erik Lindgren, leder for prosjekter og IT i Fortum Distribution AS.

Ulikt tempo i utrullingen i Norge, Sverige og Finland

Selv om prinsippene er de samme i de tre landene, er tempoet og forskriftene ulike. Sverige rullet ut AMS allerede i 2009, men da bare med månedsregistrering. Først nå innføres timesregistrering. Finland er i sluttspurten med å rulle ut målerne og skal være ferdig i oktober i år. I Norge har NVE krevd at alle skal ha AMS innen 1. januar 2019. Fortum vil starte utrullingen i Norge i 2015.

Ulikhetene gjorde at Fortum valgte å fordele ansvaret for smartgrid på organisasjonen i det enkelte land. Fortum har også valgt ulike leverandører av AMS-løsninger i hvert land. I Sverige har de Cap Gemini, i Finland og Norge Schneider Electric.

Utvikling gjenstår

Fortum planlegger nå å starte prosjekter i Norge for å teste ut ulike deler av smartgrid-verdikjeden, med spesiell vekt på strømkvaliteten.

‒ Medlemskapet i Smartgridsenteret gir oss flere muligheter, særlig nå når vi har en pause i utrullingen og mer tid til å jobbe med smartgrid. Da kan vi kanskje også bidra med visse biter, sier Lindberg.

Er leverandørene klare til å tilby utstyret dere trenger?

‒ De har nok et visst utviklingsbehov igjen, avhengig av hvilken løsning som velges, sier Lindberg.

Stor prosjekt i Stockholm

I Stockholm er Fortum med i flere forskningsprosjekter innenfor smartgrid i forbindelse med utbyggingen av den nye bydelen Norra Djurgårdsstaden. Bydelen har meget ambisiøse klimamål, og skal være en klimapositiv bydel innen 2030.

I Norra Djurgårdsstaden tester Fortum ut smarte løsninger i nettet, men også løsninger hos sluttbrukerne. Blant annet løsninger for mikroproduksjon, lading av elbiler, integrerte hvitevarer og styring av forbruk til tidspunkter med lavere pris og høyere tilgjengelighet av fornybar kraft. Spørsmålene som forskningsprosjektene skal finne svar på går ikke bare på tekniske løsninger, men like mye på hvordan adferden hos innbyggerne i bydelen endres, og hva slags markedsmekanismer som skal drive utviklingen innenfor dette området.

I løpet av de nærmeste årene vil Fortum installere smarte hjemløsninger i inntil 200 boliger i bydelen, sammen med byggselskaper, systemleverandører og IT-selskaper.