Presentasjonene er lagt ut på prosjektets hjemmeside. Kontaktperson for prosjektet er Kjell Sand.