2013-04-19 Datanokkel 500De tre har deltatt i flere forskningsprosjekter i regi av NCE – Smart Energy Markets i Halden, Norwegian Smartgrid Center og SINTEF i Trondheim. FoU-resultater fra disse prosjektene har vært med på å legge grunnlaget for det nye samarbeidet. Ett av målene er å videreforedle forskningsresultatene til kommersielle produkter for smarte nett for markedene i Norge og internasjonalt.

Stort behov for nye IT-løsninger

Når alle kundene får smarte målere som automatisk sender inn måledata, vokser datamengden formidabelt. Da kreves nye IT-systemer som er i stand til å bearbeide de store datamengdene og gjennomføre analyser nærmest kontinuerlig. Slike løsninger finnes ikke på markedet i dag og ny teknologi utvikles nå av de tre selskapene.

– Smarte målere gir kundene mulighet til å delta i kraftmarkedene på helt nye måter, slik at forbruket i betydelig større grad kan styres etter prisene. De nye målerne vil også bidra til utvikling av helt nye produkter og tjenester. For første gang vil mindre sluttkunder kunne delta direkte i kraftmarkeder som til nå har vært forbeholdt aktører i engrosmarkedet, sier administrerende direktør Knut Johansen i eSmart systems AS i en felles pressemelding.

Halden-selskapet eSmart systems AS har i mange år levert IT-systemer til energibransjen. I samarbeid med Sogn og Fjordane Energi AS og Fredrikstad Energi Nett AS har selskapet utviklet et nytt IT-konsept for smarte nett.

Pilotprosjekter i øst og vest

De to energiselskapene håper at overgang til smarte målere vil gi bedre kundeservice, reduserte energikostnader og klimautslipp, og mer effektiv nettdrift.

Smart Energi Hvaler, der alle målere allerede er erstattet med smarte målere, skal være pilot for nettdrift og kundetjenester med de nye IT-systemene.

– Hvaler er vårt testområde for smarte målere. Nå får vi også testet ut et IT-system som kan takle utfordringen når vi ruller ut AMS for alle vår kunder, Med innføringen av smarte målere er det avgjørende å kunne benytte de enorme datamengdene til ytterligere effektivisering og kostnadsreduksjoner, sier administrerende direktør Eilert Henriksen i Fredrikstad Energi Nett AS.

Sogn og Fjordane Energi (SFE) blir pilotkunde for IT-løsninger knyttet til kraftsalg og produksjon.

– Nye IT-løsninger kan gi en svært god plattform for å møte utfordringene og mulighetene i kraftnæringens. På den ene siden skal vi håndtere stadig mer uregulerbar kraft i systemet, og på den andre siden ønsker vi å gi kundene nye og bedre opplevelser i møtet med oss som kraftleverandør, sier konsernsjef Terje Gjengedal i SFE.