I dette seminaret  vil Hanne Cecilie Geirbo fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo presentere fra casestudier i Norge, Medellín i Colombia, og Nevada og Brooklyn i USA.

Tanja Winther fra Senter fra Senter for utvkling og miljø vil bidra med kommentarer og innlede til diskusjon.  Les mer om seminaret på våre nettsider.

Tid: 14. mars kl 14:15-15:30
Sted: Forskningsparken, Hagen 1 – 2.

Påmelding