driftssentral

– Finland har hatt AMS i flere år og har kommet langt i å tenke smartnett og nettnytte. Denne erfaringen tar vi med til Norge som har vært så heldig å få vente til 2019 med å montere smarte målere, sier Espen Wold, salgssjef Norge i Trimble Energy & Public Administration.

Når AMS-målerne etter hver kommer på plass og ny teknologi gjør det mulig å overvåke hele nettet i detalj, får nettselskapene store mengder data å forholde seg til. Integrering av alle dataene blir en utfordring for både små og store aktører.

– Det vil være lurt av den norske energibransjen å se ut over landets grenser, særlig om hva som gjøres i andre nordiske land, sier Wold.

 

Fra finsk til amerikansk

Amerikanske Trimble kjøpte finske Tekla i 2011 for å styrke sin posisjon innenfor energi. Trimble er et selskap på 9000 ansatte med kraftbransjen som et av satsingsområdene. Med kjøpet av Tekla, fikk Trimble også et fotfeste i Norge der Tekla hadde flere kunder, blant andre Skagerak Energi og Gudbrandsdal Energi.

Trimble leverer informasjonssystemer for kraftnett og DMS (Distribution Management Systems) med fokus på analyser og bruk av data, slik som stabilitetsanalyser og planlegging av investeringer i nettet. Målet er å få alt av kostnader automatisk inn i systemet.

Ved å analysere dataene fra de mange målepunktene kan systemet også vise hvor det trengs vedlikehold for å redusere KILE-kostnader. KILE ((kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) viser kundenes kostnader ved avbrudd. NVE pålegger nettselskapene å ta med kundenes avbruddskostnader i nettselskapenes bedriftsøkonomiske vurderinger.

 

Visualisering

Espen Wold  Trimble– Visualisering, automatisering, analyser og kontroll er stikkordene for utviklingen Norge kommer til å gå inn i, sier Wold.

Det holder ikke bare å samle inn data. De må også komme til nytte for nettselskapene. Wold tror på en fremtid der visualisering av den riktige informasjonen kommer for fullt. Ved et stort driftsavbrudd kan operatørene se hvor feilen er, sende ut arbeidsordre til reparatørene, og samtidig se hvor de befinner seg i forhold til hvilke deler av nettet som har spenning og ikke. Reparatørene får med seg all dokumentasjon de trenger på feilstedet.

– Løsningene gir også en ny dimensjon til kundeservice da man kan automatisere store deler av kommunikasjonen og prosessene ved informasjon til den enkelte kunde. Avbruddskart på nett, SMS til kunden, telefonsvarer osv. automatisk. Det gir en ny dimensjon når feil kan utbedres før kunden vet om feilen selv, sier Wold.

 

Gir troverdighet

Trimble håper å kunne diskutere utviklingen av nettsystemer med de andre medlemmene i Smartgridsenteret.

– En av grunnene til at vi er blitt medlem i Smartgridsenteret er at det gir økt kredibilitet i markedet. Samtidig får vi tilgang til informasjon og mulighet for å være med og teste løsninger. Vi kan bidra med å oppdatere norske aktører om utvikingen internasjonalt. Trimble bruker 20 prosent av inntjeningen på forskning og utvikling, og vi kan foreslå nye, bedre løsninger til kundene, blant annet for å redusere kostnadene, sier han.

 

Automatisering over hele linjen

I årene fremover tror Wold vi vil få mye mer automatisering i nettet.

– For eksempel at nettet isolerer en feil automatisk, og holder spenningen der det ikke er farlig å spenningssette. Det kan redusere avbruddskostnadene dramatisk. Alle er enige om at kostnadene må ned, men ikke alle tar det til seg fordi de ikke ser hvordan de skal gjøre det. Det gjelder spesielt 80-90 selskapene med under 10.000 kunder. Smartgridsenteret kan hjelpe disse ved å se på automatisering av nettet, sier han.