Energi Norge skal lede prosjektet «Smart tariffering av kraft og nettleie i fremtidens aktive distribusjonsnett», mens REN skal lede prosjektet «DGnett – Alternative løsninger for integrasjon av distribuert produksjon». Begge samarbeider med flere forskningsinstitusjoner og andre bedrifter.

Les mer om hvilke prosjekter som fikk støtte på ENERGIX hjemmeside.