Samordningsrådets handlingsplan er basert på en bred definisjon av smarte nett, og omfatter dermed mange virksomheter og aktører som kanskje ikke først og fremst forbindes med utvikling av smarte nett, men likevel vil påvirkes på lang sikt. Planen er bygget opp av grunnleggende mål og anbefalinger, som skal legge til grunn for utviklingen av det smarte nettet. Enkelte av de konkrete tiltakene som presenteres bør iverksettes så snart som mulig, mens andre tiltak krever innsats på lang sikt. Det presenteres også eksempler på arbeid som allerede er gjort, og vurderinger på hvordan dette arbeidet bør videreføres. Samordningsrådet foreslår at det opprettes et nasjonalt forum for smarte nett, med et bredt samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og forbrukerrepresentanter. Det norske Smartgridsenteret ønsker at det også skal gjøres et tilsvarende arbeid i Norge på dette området.

Handlingsplanen samt en oppsummering av den er lagt ut på våre nettsider her. Les også mer om rapporten på Swedish Smartgrid sine nettsider.