Peter Carlsson har inntil i fjor jobbet som logistikk- og innkjøpssjef i Tesla. Nå er han medeier og  administrerende direktør i den svenske firmaet SGF Energy som står bak planene om den svenske giga-batterifabrikken.

Verden og samfunnet vi lever i står overfor store endringer, og stadig flere deler av det skal gjøres smart, elektrifiseres og robotiseres. Dette gjør at det i framtiden vil være et stort behov for batterier og andre energilagringsteknikker. Batterier er svært anvendelige, og kan brukes både til lagring av fornybar energi, stabilisering av nettet og til elektrifisering av transportinfrastruktur. klipp

SGF planlegger i følge nyteknik.se å bygge en fabrikk på størrelse med Teslas «gigafactory» som har en årlig produksjonskapasitet på 35 GWh. Dette er mer enn den samlede årlige produksjonen i dagens marked. Sverige ligger sentralt både med tanke på tilgang til «grønn» kraft og nødvendige mineraler til produksjon av batteriene. God tilgang- og nærhet til begge disse er viktig under planleggingen av en slik fabrikk.

Den totale investeringskostnaden til prosjektet anslås å ligge rundt 40 mrd. SEK, hvor 85 mill. av disse er til innledende fase. Det vil også være et betydelig behov for kompetanse, og på lang sikt anslås fabrikken å skape 3000 arbeidsplasser. Dette vil både skape store ringvirkninger for samfunnet og være med på å bygge opp et stort skandinavisk kompetansefelt på batterier.

 

Du kan se film av hele innlegget til Peter Carlsson her, og powerpoint-presentasjonen her.