For å oppnå klimamål og bli et bærekraftig samfunn er vi avhengig av å produsere og transportere mer fornybar energi. Dagens strømnett er ikke dimensjonert for dette, og er avhengig av at elektriske nett bruker digitale løsninger for å sikre at morgendagens energisystem er effektivt, fleksibelt og bærekraftig. Smartgrid binder sammen elkraft og IKT, og er den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til denne utviklingen.

Formålet med Smartgrid-Dagen er å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, som langt på vei vil definere samfunnet vi lever i. Fremtidens utfordringer i strømnettet krever i enda større grad enn i dag samarbeid på tvers av disipliner. Smartgrid-dagen ønsker å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet.

 

Når: Tirsdag 26. januar 16:15-19:15

Hvor: Microsoft Teams

 

Påmelding

Fyll ut påmeldingsskjema innen fristen 24.01.21.

 

Program

16:15 16:20 Velkommen
16:20 16:35 Hva mener vi egentlig med smartgrids?
–          Kjell Sand, NTNU
16:35 16:40 Elektrifisering og digitalisering – Nytt studieprogram ved NTNU
–          Ole Morten Midtgård, NTNU
16:40 16:55 Autonom produksjonsplanlegging
–          Hans Ivar Skjelbred, SINTEF Energi
16:55 17:10 Powerhouse Brattøra
–          Monica Berner, ENOVA
Spørsmål + Pause
17:25 17:40 Smarte droner
–          Thomas Nergård, Statnett
17:40 17:55 Prosjektet bak årets KUBE
–          Hanna Lunde Steen, Statnett
17:55 18:10 KUBE 2020: Modellere leveringspålitelighet 
–          Tuva Eikås Hagen, Statnett
Pause
18:25 18:40 Batterier i strømnettet
–          Morten Schoyen, Pixii
18:40 18:55 Fleksibilitetsmarkeder fra nettselskapets perspektiv
–          Steinar Rune Eriksen, Nodes
18:55 19:10 Fleksibilitetsmarkeder fra forbrukerperspektiv
–          Syavash Kazemi, Tibber
Spørsmål

 

Ved spørsmål om arrangementet, ta gjerne kontakt med stian.jorgensen@smartgrids.no.