For å oppnå klimamål og bli et bærekraftig samfunn er vi avhengig av å produsere og transportere mer fornybar energi. Dagens strømnett er ikke dimensjonert for dette, og er avhengig av at elektriske nett bruker digitale løsninger for å sikre at morgendagens energisystem er effektivt, fleksibelt og bærekraftig. Smartgrid binder sammen elkraft og IKT, og er den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til denne utviklingen.

Når: Tirsdag 11. februar, 16:15-19:16

Hvor: Realfagbygget R5, NTNU Gløshaugen

Program

Tid Hva
16:15 Velkommen med introduksjon og aktualisering 
Kjell Sand, Smartgridsenteret/NTNU
–      Hva er egentlig smartgrids og hva skal vi med det?
16:30 Smart City
Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune/+CityxChange
–      Pågående prosjekt i Trondheim
16:45 Balansering av produksjon og forbruk
Eivind Lindeberg, Statnett
–      Hva er nordisk balansemarked og hvordan spiller digitalisering en rolle
17:05 Pause
17:20 Digital tvilling av det fysiske strømnettet
Ola Hendset, Kongsberg Digital
–    Eksempler fra utvikling og bruk av digitale tvillinger av strømnettet
17:35 Beregning av avbruddkostnader i strømnettet
Oda Sunde, Statnett
–      Presentasjon av prosjektet MONSTER
17:50 Hvordan jobbe flerfaglig med data og energi
Håkon Wardeberg, student og Statnett KUBE 2019
–      Eksempler fra sommerprosjektet KUBE, Statnett
18:05 Pause
18:20 Integrering av 5G i strømnettet
Michele Garau, NTNU Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
–      Hva er 5G og hvilke muligheter gir det
18:35 Optimalisering gjennom linjeovervåking
Øyvind Vikestad Aarø, Heimdall Power
–      Eksempel fra utvikling med Heimdall Power
18:50 IoT i praksis
Julian Veisdal, Disruptive Technologies
–        Smarte minisensorer
19:15 Middag i SiT Hangaren
Tapas

Alle som deltar på Smartgrid-dagen skal kunne engasjere seg og skjønne hva det snakkes om, uansett bakgrunn. Derfor er innleggene lagt opp slik at man trekker de store linjene heller enn å grave seg ned i spissfinurligheter i ett av fagfeltene. Etter foredragene er det satt av tid til å møtes med fagpersoner i bransjen og andre interesserte studenter. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert sommerjobb eller masteroppgave?

Påmelding her.

Lurer du på noe? Send oss en mail: Stian.Jorgensen@smartgrids.no