Onsdag 8. februar arrangerer Smartgridsenteret i samarbeid med Statnett “Smartgrid-dagen” med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. Dagen er lagt opp som et seminar, der foredragene fokuserer på muligheter og utfordringer det jobbes med i industrien i dag. Innleggende har fokus på skjæringspunktet mellom IKT og elkraft. Seminaret varer i ca. 3 timer, det serveres kaffe, og avsluttes med god mat og drikke. Arrangementet er gratis og avholdes i Realfagsbygget (R9) på Gløshaugen i Trondheim

Hensikten med Smartgrid-dagen er å vekke interesse for feltet smartgrids gjennom å gi innsyn i konkrete utviklingsprosjekter som pågår, hvilke utfordringer smartgrids er med på å løse og hvilke muligheter dette gir oss fremover. Sammensmeltingen av internett og strømnettet gir ikke bare muligheter for nettselskapene, det gir også sluttbrukeren påvirkningskraft og nye muligheter. Dette gjør at hele bransjen må tenke nytt og er med på å skape en spennende og utfordrende arbeidshverdag for alle som jobber med smartgrids.

Alle som deltar på Smartgrid-dagen skal kunne engasjere seg og skjønne hva det snakkes om, uansett bakgrunn. Derfor er innleggene lagt opp slik at man trekker de store linjene heller enn å grave seg ned i spissfinurligheter i ett av fagfeltene. Etter foredragene er det satt av tid til å møtes med fagpersoner i bransjen og andre interesserte studenter. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert sommerjobb, prosjekt eller masteroppgave?

Studenter fra alle studieprogram og institusjoner er invitert, men merk at programmet er spesielt tilpasset studenter med tilknytning til elkraft eller IKT. På grunn av oppbyggingen av programmet ønsker vi fortrinnsvis at studentene fra elkraft er i 3.-5. årskurs. Studenter fra IKT kan melde seg på uavhengig av årskurs.

 

Påmelding:

Oppdatering 20.01.2017: Det har vært stor interesse for Smartgrid-dagen, og vi har allerede etter tre dager fylt opp arrangementet. Det er fortsatt mulig å melde seg på, og vi håper at alle interesserte gjør dette da vi forventer at det etter hvert vil bli ledige plasser. Eventuelle spørsmål kan sendes til: thomasberg.jorgensen@smartgrids.no.

Svar på dette kortet skjemaet for å melde deg på arrangementet: https://goo.gl/forms/tbmGk05IIfCSCTlm2
Frist for påmelding: 5. februar.

 

Programmet for dagen:

Dato: 8. februar 2017, 17:00-21:00.
Sted: Realfagsbygget, R9. Gløshaugen.

DEL 1 – INNLEDENDE FOREDRAG (R9, Realfagsbygget)
17: 00
Velkommen – lett servering av frukt og kjeks

17:10: Introduksjon og aktualisering v/ Kjell Sand, NTNU.
– Hva er smartgrids og hva blir IKT/Elkrafts rolle i det?
– Dagens og fremtidens kraftnett, hvorfor og hvordan?

DEL 2 – HOVEDINNLEGG
17:30: Big Data Analytics
v/ Herindrasana Ramampiaro, NTNU.
– Potensielle anvendelser i energi/kraftystemet
– Nye data – nye muligheter?

17:50: Hvorfor er Big Data og Analytics relevant for oss i Statnett og kraftbransjen nå? v/ Leslaw Lopacki og Julianne Stensen, Statnett.
– Eksempler fra asset management og feilanalyse.

18:10: Pause 15 min

18:25: Tingenes Internett (IoT) i smarte hus og smarte bygg v/ Per Erik Nordbø, BKK.
– Hva gjør Google, Apple, Samsung..?

18:45: Informasjonssikkerhet v/ Ane Sæstad, Statnett.
– Informasjonssikkerhet i kraftbransjen

19:00: Distribuert produksjon og energilagring v/ Boye Annfelt Høverstad, Sintef.
– Mobile batterier (elbil) og Nødvendige IKT systemer

19:15: Blockchain i energibransjen v/ Wilfried Pimenta de Miranda, CEO Alpha Venturi AS

DEL 3 – INTERAKTIV DEL
19:30: Mentimeter meningsmåling, debatt og spørsmål:
– Hva synes du om teknologien?
– Hva tenker du om framtiden?
– Bør smartgrids bli en egen studieretning?

20:00: Statnett sitt KUBE-program for studenter (sommerprosjekt)

20:05 Mat og drikke – Spansk tapasbuffet i Realfagskantina:
– Slå av en prat med venner, foredragsholdere, fagpersoner og andre interesserte

 

Statnett og IKT

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Statnett er et statsforetak opprettet i henhold til Statsforetaksloven og eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Statnetts IKT-divisjon er inne i en fase hvor det gjennomføres betydelig modernisering og utvidelse av IT-systemene som er sentrale for å utføre sikker og effektiv drift av kraftnettet. Det er blant annet igangsatt et omfattende arbeid med å fornye dagens driftssentralsystem. Prosjekter på 50 til 70 milliarder kroner er planlagt de kommende ti årene, og investeringene vil blant annet bli brukt på avansert informasjons- og kommunikasjonsteknologi.Det nye systemet baseres på moderne IT-teknologi som skal driftes og forvaltes etter beste praksis, og imøtekomme eksterne og interne krav til bl.a. teknisk sikkerhet og redundans. Les mer på www.statnett.no.

The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridsenteret er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen.
Vårt formål er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for smartgrid i internasjonal toppklasse. Vi ønsker å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk system.
Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet baser på smartgridteknologi- og tjenester