Arrangementet består av en introduksjonsdel til smartgrids, samt et lite «kræsjkurs» for IKT og elkraft slik at studentene får litt innblikk i hverandres studiefelt og hva «smartgrids» innebærer for hverandre. Deretter følger en del med spennende foredrag rettet mot begge fagfelt, og etter foredragene vil det bli en aktiv del for studentene samt mulighet til å stille spørsmål til fagpersonene. Arrangementet avsluttes med fri mingling og middag på Gløshaugen.

Tidligere har det vært et klart flertall av elkraftstudenter fra Energi og miljø tilstede. I år har vi som mål å få med oss like mange studenter fra IKT, da IKT er en like viktig del av smartgrids som elkraft. Derfor samarbeider Smartgridsenteret i år med Statnett, hvor Statnett bidrar med sterke ressurser og kunnskap hovedsakelig fra IKT-siden. Studenter fra andre studieretninger på 4. og 5. trinn vil også bli invitert til å delta. 

I år har arrangementet fått en rød tråd: «Fremtidens kraftsystem: Hvordan aktivere forbruk opp mot produksjon i kraftsystemet?» Arrangementskomiteen jobber nå aktivt med å skaffe foredragsholdere, og det endelige programmet vil bli lagt ut når alt er klart. Påmelding annonseres om kort tid.