Solengergiklyngen er en sammenslutning av 60 aktører i hele verdikjeden på Østlandet og Sørlandet. Klyngeprosjektet skal bidra til vekst for norsk solenerginæring, økt bruk av solenergi globalt, elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og å redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

ARENA-statusen innebærer en unik mulighet og løft for solnæringen de kommende årene. Det bidrar til at Norge kan ta en posisjon i en raskt voksende internasjonal solbransje, hvor Norge har kompetanse og alle muligheter for å lykkes.

 

Les pressemeldingen fra Innovasjon Norge her.

Les også: Sysla Grønn’s sak om tildelingen og Teknisk Ukeblads sak om Solenergyklyngen.