Klimaendringer og global oppvarming er ikke noe som skjer i fremtiden, men noe som skjer nå. Raske og radikale omlegginger av det globale energisystemet er nødvendig, og solenergi kan spille en nøkkelrolle i en slik omstilling. Hvordan kan vi akselerere introduksjonen av solenergi i tiden fremover?

Til dagen kommer det flere spennende talere som gir innspill til flere av de relevante problemstillingene man står ovenfor i dag. Arrangementene i Oslo og Trondheim gjennomføres separat, og har forskjellige program.

For mer informasjon og påmelding, sjekk ut:

Solenergidagen Trondheim, 7. mai 2016

Solenergidagen Oslo, 12. mai 2016