I 2021 er temaet for konkurransen:

«Foregangsprosjekter i Norge som bidrar til økt elektrifisering og et digitalt kraftsystem enten gjennom å tilføre fleksibilitet (forbruk, produksjon, lagring og nye markedsmodeller), energieffektivisering og sektorkobling på en kostnadseffektiv måte som tar hensyn til både sluttbruker og samfunnet.»

 

Hvem bør nominere sin(e) kandidat(er)?

Smartgridsenteret ønsker å berømme ett eller flere prosjekter som viser høy kvalitet og gir et betydelig bidrag til årets smartgridtema. Det oppfordres til å nominere prosjekter kan vise til konkrete resultater og som potensielt har en betydning/effekt utover selve prosjektet. Et eksempel kan være et prosjekt som benytter nye teknologi eller kombinasjoner av kjent og ny teknologi for å øke driftssikkerheten på en kostnadsmessig attraktiv måte.

 

Nominasjonsfrist
Nominasjoner må være mottatt 01.06.2021, og sendes til innovasjonspris@smartgrids.no

 

Nominasjoner må inneholde følgende informasjon (se egen mal):

  1. Tittel på prosjektet.
  2. Kort beskrivelse av prosjektet, som inneholder hovedmål, omfang, viktige implementeringsegenskaper og sentrale resultater, samt hvordan prosjektet relaterer seg til årets tema.
  3. Bakgrunn og implementering, som beskriver kontekst, samt prosjektets formål, tilnærming og metodikk knyttet til bruk av smarte nett for å øke elektrisitetsforsyningens pålitelighet.
  4. Prosjektresultat, som beskriver prosjektets resultater, og hvordan prosjektets egenskaper og resultater måles mot evalueringskriteriene. Dette skal om mulig underbygges av relevante beregninger eller andre resultatindikatorer.
  5. Kontaktinformasjon, som inneholder organisasjonsnavn, prosjekttittel, organisasjonsadresse, postadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Link til mal for nominasjoner.

 

Du kan lese mer og dele utlysningen videre her:

Smartgridsenterets Innovasjonspris 2021