I 2020 er temaet for konkurransen:

«Foregangsprosjekter i Norge som tar i bruk ny teknologi og/eller forretningsmodeller som bidrar til økt elektrifisering enten gjennom å tilføre fleksibilitet i energisystemet eller ved å øke robusthet og tilgjengelighet for nytt forbruk og produksjon.»

Nominasjoner må være mottatt innen 15.05.2020. Les mer om nominasjon, målsetning og evalureringskriterier her.